Uchwała nr XXVI/201/2016Rady Miasta Rypinz dnia 30 listopada 2016w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta RypinNa podstawie art 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 296 , poz. 1579) w związku z art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.. z 2016r. poz. 446, poz. 1579)

Uchwała nr XXVI/201/2016
Rady Miasta Rypin
z dnia 30 listopada 2016


w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Rypin

Na podstawie art 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 296 , poz. 1579) w związku z art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.. z 2016r. poz. 446, poz. 1579)


Pełna treść:

201 16.pdf (1105kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Piotrowski (13 grudnia 2016, 11:12:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 329