Uchwała nr XXVI/198/16Rady Miasta Rypinz dnia 30 listopada 2016w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.1) i art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.0 z 2015r. poz. 139 z późn. zm.2)

Uchwała nr XXVI/198/16
Rady Miasta Rypin
z dnia 30 listopada 2016


w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.1) i art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.0 z 2015r. poz. 139 z późn. zm.2)


Pełna treść:

198 16.pdf (72kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Piotrowski (13 grudnia 2016, 11:09:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 359