Uchwała nr XXVI/208/16Rady Miasta Rypinz dnia 30 listopada 2016w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016r, poz. 446; poz. 1579) w związku z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 1 -tekst jednolity (Dz.U.z 2016r, poz .716; poz. 1579), art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (t j. Dz.U.z 2016r , poz.617; poz. 1579) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (t j. Dz.U.z 2016, poz.374; poz. 1579)

Uchwała nr XXVI/208/16
Rady Miasta Rypin
z dnia 30 listopada 2016


w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016r, poz. 446; poz. 1579) w związku z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 1 -tekst jednolity (Dz.U.z 2016r, poz .716; poz. 1579), art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (t j. Dz.U.z 2016r , poz.617; poz. 1579) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (t j. Dz.U.z 2016, poz.374; poz. 1579)


Pełna treść:

208 16.pdf (105kB) pdf

Wzory formularzy:

DL-1 deklaracja na pod. lesny 2017.doc (97kB) word
DL-1 deklaracja na pod. lesny 2017.pdf (82kB) pdf
DL-1a załącznik 2017.doc (94kB) word
DL-1a załącznik 2017.pdf (71kB) pdf

DN-1 deklaracja na pod. od nieruch. 2017.doc (157kB) word
DN-1 deklaracja na pod. od nieruch. 2017.pdf (100kB) pdf
DN-1A załącznik 2017.doc (101kB) word
DN-1A załącznik 2017.pdf (97kB) pdf

DR-1 deklaracja na podatek rolny 2017.doc (147kB) word
DR-1 deklaracja na podatek rolny 2017.pdf (99kB) pdf
DR-1A załącznik 2017.docx (23kB) word
DR-1A załącznik 2017.pdf (93kB) pdf
DR-1b załącznik 2017.doc (94kB) word
DR-1b załącznik 2017.pdf (71kB) pdf

INRL-1 (2) informacja 2017.doc (135kB) word
INRL-1 (2) informacja 2017.pdf (109kB) pdf

INRL-1A załącznik 2017.docx (22kB) word
INRL-1A załącznik 2017.pdf (68kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Piotrowski (8 grudnia 2016, 14:24:44)

Ostatnia zmiana: Maciej Piotrowski (8 grudnia 2016, 14:44:48)
Zmieniono: Dodanie wzorów formularzy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 826