Uchwała nr XXVI/199/16Rady Miasta Rypinz dnia 30 listopada 2016w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t j. Dz.U.z 2016r,poz.446; poz. 1579), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych'. 1) -(tekst jednolity Dz.U.z 2016r, poz. 716; poz. 1579) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016r w sprawie określenia górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017r (M.P. z 2016r, poz. 779)

Uchwała nr XXVI/199/16
Rady Miasta Rypin
z dnia 30 listopada 2016


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t j. Dz.U.z 2016r,poz.446; poz. 1579), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych'. 1) -(tekst jednolity Dz.U.z 2016r, poz. 716; poz. 1579) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016r w sprawie określenia górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017r (M.P. z 2016r, poz. 779)


Pełna treść:

199 16.pdf (137kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Piotrowski (8 grudnia 2016, 14:07:18)

Ostatnia zmiana: Maciej Piotrowski (9 grudnia 2016, 09:52:13)
Zmieniono: Poprawienie literówki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1369