Uchwała nr XV/134/15Rady Miasta Rypinz dnia 28 grudnia 2015zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm.1) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Uchwała nr XV/134/15
Rady Miasta Rypin
z dnia 28 grudnia 2015


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm.1) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)


Pełna treść:

134 15.pdf (7480kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (5 stycznia 2016, 15:29:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 465