Uchwała nr XV/131/2015Rady Miasta Rypinz dnia 28 grudnia 2015w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. św. Trójcy w Rypinie. Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.1), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.2) oraz § 1 uchwały Nr LII/372/2014 Rady Miasta Rypin z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestrów zabytków znajdujących się na terenie Gminy Miasta Rypin nie stanowiących jej wyłącznej własności (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2014 r. poz. 2473)

Uchwała nr XV/131/2015
Rady Miasta Rypin
z dnia 28 grudnia 2015


w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. św. Trójcy w Rypinie.

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.1), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.2) oraz § 1 uchwały Nr LII/372/2014 Rady Miasta Rypin z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestrów zabytków znajdujących się na terenie Gminy Miasta Rypin nie stanowiących jej wyłącznej własności (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2014 r. poz. 2473)


Pełna treść:

131 15.pdf (160kB) pdf


metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (5 stycznia 2016, 15:26:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 434