Uchwała nr XIV/129/15Rady Miasta Rypinz dnia 28 grudnia 2015w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2016-2025Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.1) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)

Uchwała nr XIV/129/15
Rady Miasta Rypin
z dnia 28 grudnia 2015


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2016-2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.1) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)


Pełna treść:

129 15.pdf (1561kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (5 stycznia 2016, 15:20:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 445