Uchwała nr XIII/119/15Rady Miasta Rypinz dnia 30 listopada 2015w sprawie: ustalenia wzorów formularzy podatkowych.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 43 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015r, poz. 1515) w związku z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 1 -tekst jednolity (Dz.U.z 2014r, poz .849 ze zm. Dz.U. z 2015r, poz. 528; poz. 699; poz. 774; poz. 1045; poz..1283; poz. 1777), art. 6a ust.ll ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (t.j. Dz.U.z 2013r , poz.1381; Dz.U.z 2014r., poz.40; Dz.U.z 2015r, poz. 1045) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (t.j. Dz.U.z 2013, poz.465; Dz.U.z 2015, poz.1045)

Uchwała nr XIII/119/15
Rady Miasta Rypin
z dnia 30 listopada 2015


w sprawie: ustalenia wzorów formularzy podatkowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 43 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015r, poz. 1515) w związku z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 1 -tekst jednolity (Dz.U.z 2014r, poz .849 ze zm. Dz.U. z 2015r, poz. 528; poz. 699; poz. 774; poz. 1045; poz..1283; poz. 1777), art. 6a ust.ll ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (t.j. Dz.U.z 2013r , poz.1381; Dz.U.z 2014r., poz.40; Dz.U.z 2015r, poz. 1045) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (t.j. Dz.U.z 2013, poz.465; Dz.U.z 2015, poz.1045)


Pełna treść:


119 15.pdf (66kB) pdf

Wzory formularzy:

DL-1 Deklaracja na podatek leśny (97kB) word
DL-1 Deklaracja na podatek leśny (226kB) pdf
DL-1a załącznik (93kB) word
DL-1a załącznik (221kB) pdf

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości (151kB) word
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości (320kB) pdf
DN-1A załącznik (101kB) word
DN-1A załącznik (377kB) pdf


DR-1 Deklaracja na podatek rolny (148kB) word
DR-1 Deklaracja na podatek rolny (269kB) pdf
DR-1A załącznik (364kB) pdf
DR-1A załącznik (23kB) word
DR-1b załącznik (94kB) word
DR-1b załącznik (223kB) pdf


INRL-1 Informacja (135kB) word
INRL-1 Informacja (331kB) pdf


INRL-1A Załącznik (22kB) word
INRL-1A Załącznik (200kB) pdf


metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (11 grudnia 2015, 09:36:20)

Ostatnia zmiana: Marcin Żebrowski (12 stycznia 2016, 09:46:35)
Zmieniono: Poprawiono literówkę w formularzu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1447