Uchwała nr XIII/117/15Rady Miasta Rypinz dnia 30 listopada 2015w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psówNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.l i art. 41 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r, poz, 1515); oraz art. 18a ust. 1 i art. 19 pkt 1 litf), ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz.849 ze zm.1!) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z dnia 19 sierpnia 2015 r. poz. 735)

Uchwała nr XIII/117/15
Rady Miasta Rypin
z dnia 30 listopada 2015


w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.l i art. 41 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r, poz, 1515); oraz art. 18a ust. 1 i art. 19 pkt 1 litf), ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz.849 ze zm.1!) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z dnia 19 sierpnia 2015 r. poz. 735)


Pełna treść:

117 15.pdf (124kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (11 grudnia 2015, 09:34:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 868