Uchwała nr XIII/116/15Rady Miasta Rypinz dnia 30 listopada 2015w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatkuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym t.j. Dz.U.z 2015r, poz. 1515), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1)-(tekst jednolity Dz.U. z 2014r, poz. 849 ze zm. Dz.U. z 2015r, poz.528; poz.699, poz.774, poz. 1045; poz.1283; poz.1777) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015r w sprawie określenia górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016r (M.P. z 2015r, poz. 735)

Uchwała nr XIII/116/15
Rady Miasta Rypin
z dnia 30 listopada 2015


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym t.j. Dz.U.z 2015r, poz. 1515), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1)-(tekst jednolity Dz.U. z 2014r, poz. 849 ze zm. Dz.U. z 2015r, poz.528; poz.699, poz.774, poz. 1045; poz.1283; poz.1777) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015r w sprawie określenia górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016r (M.P. z 2015r, poz. 735)


Pełna treść:

116 15.pdf (233kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (11 grudnia 2015, 09:33:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 729