Uchwała nr II/16/14Rady Miasta Rypinz dnia 15 grudnia 2014w sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ściekówNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) i art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)

Uchwała nr II/16/14
Rady Miasta Rypin
z dnia 15 grudnia 2014


w sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) i art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)


Pełna treść:

uchwala II 16 14.pdf (131kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (29 grudnia 2014, 15:30:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 610