Uchwała nr II/12/14Rady Miasta Rypinz dnia 15 grudnia 2014zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2014 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.1), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm.2) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Uchwała nr II/12/14
Rady Miasta Rypin
z dnia 15 grudnia 2014


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.1), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm.2) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)


Pełna treść:

uchwala II 12 14.pdf (7111kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (29 grudnia 2014, 15:25:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 765