Uchwała nr II/10/14Rady Miasta Rypinz dnia 15 grudnia 2014w sprawie : delegowania przedstawiciela Gminy Miasta Rypin do Związku Miast Polskich.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 i art.84 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1) w związku z uchwałą Nr VI/40/90 Rady Miejskiej w Rypinie z dnia 17 października 1990 roku w sprawie przystąpienia do Związku Miasta Polskich

Uchwała nr II/10/14
Rady Miasta Rypin
z dnia 15 grudnia 2014


w sprawie : delegowania przedstawiciela Gminy Miasta Rypin do Związku Miast Polskich.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 i art.84 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1) w związku z uchwałą Nr VI/40/90 Rady Miejskiej w Rypinie z dnia 17 października 1990 roku w sprawie przystąpienia do Związku Miasta Polskich


Pełna treść:

uchwala II 10 14.pdf (90kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (29 grudnia 2014, 15:22:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 571