Uchwała nr XXIX/210/12Rady Miasta Rypinaz dnia 20 grudnia 2012w sprawie: przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Rypina w wybranym obszarze: o obszar III A - ograniczony: od zachodu - ul. Bielawki, od południa droga wewnętrzna na działce nr 874, od północy i od wschodu granicami miasta.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami1) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 poz. 647)

Uchwała nr XXIX/210/12
Rady Miasta Rypina
z dnia 20 grudnia 2012


w sprawie: przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Rypina w wybranym obszarze: o obszar III A - ograniczony: od zachodu - ul. Bielawki, od południa droga wewnętrzna na działce nr 874, od północy i od wschodu granicami miasta.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami1) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 poz. 647)


Pełna treść:

uchwała nr XXIX 210 12.pdf (513kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (2 stycznia 2013, 14:10:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1623