Uchwała nr XXIX/205/12Rady Miasta Rypinaz dnia 20 grudnia 2012w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391)

Uchwała nr XXIX/205/12
Rady Miasta Rypina
z dnia 20 grudnia 2012


w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391)


Pełna treść:

uchwała nr XXIX 205 12.pdf (235kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (2 stycznia 2013, 14:02:19)

Ostatnia zmiana: Marcin Żebrowski (3 stycznia 2013, 12:38:40)
Zmieniono: Dodano prawidłowy załącznik, który wcześniej błędnie się otwierał.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1693