Uchwała nr XXIX/204/12Rady Miasta Rypinaz dnia 20 grudnia 2012w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypina.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 3912)

Uchwała nr XXIX/204/12
Rady Miasta Rypina
z dnia 20 grudnia 2012


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypina.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 3912)


Pełna treść:

uchwała nr XXIX 204 12.pdf (91kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (2 stycznia 2013, 13:55:28)

Ostatnia zmiana: Marcin Żebrowski (2 stycznia 2013, 14:00:54)
Zmieniono: Poprawiono błędną datę dodania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1375