Uchwała nr XXVII/202/12Rady Miasta Rypinaz dnia 29 listopada 2012w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy zakupie lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasta Rypina.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) w związku z art. 37 ust. 2 pkt 1 oraz art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.2)

Uchwała nr XXVII/202/12
Rady Miasta Rypina
z dnia 29 listopada 2012


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy zakupie lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasta Rypina.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) w związku z art. 37 ust. 2 pkt 1 oraz art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.2)


Pełna treść:

uchwała nr XXIX 202 12.pdf (84kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (2 stycznia 2013, 13:54:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 943