Uchwała nr XXVII/199/2012Rady Miasta Rypinaz dnia 29 listopada 2012w sprawie: uchylenia uchwały Nr XX/147/04 Rady Miasta Rypina z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm1) oraz art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm)

Uchwała nr XXVII/199/2012
Rady Miasta Rypina
z dnia 29 listopada 2012


w sprawie: uchylenia uchwały Nr XX/147/04 Rady Miasta Rypina z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm1) oraz art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm)


Pełna treść:

uchwała nr XXVII 199 12.pdf (54kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (18 grudnia 2012, 09:02:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1379