Uchwała nr XVIII/117/11Rady Miasta Rypinaz dnia 27 grudnia 2011w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rypina na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.1), art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości 1 przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.2), art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005r. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.)

Uchwała nr XVIII/117/11
Rady Miasta Rypina
z dnia 27 grudnia 2011


w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rypina na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.1), art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości 1 przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.2), art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005r. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.)


Pełna treść:

uchwała nr XVIII 117 11.pdf (1164kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (12 stycznia 2012, 10:20:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1179