Uchwała nr XVIII/114/11Rady Miasta Rypinaz dnia 27 grudnia 2011uchylająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami Psychicznymi w Rypinie.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.), oraz art. 51b, pkt 1,5,6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)

Uchwała nr XVIII/114/11
Rady Miasta Rypina
z dnia 27 grudnia 2011


uchylająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami Psychicznymi w Rypinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.), oraz art. 51b, pkt 1,5,6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)


Pełna treść:

uchwała nr XVIII 114 11.pdf (52kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (12 stycznia 2012, 10:16:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1326