Uchwała nr XVII/111/11Rady Miasta Rypinaz dnia 27 grudnia 2011w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2012 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240)

Uchwała nr XVII/111/11
Rady Miasta Rypina
z dnia 27 grudnia 2011


w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240)


Pełna treść:

uchwała nr XVII 111 11.pdf (7069kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (12 stycznia 2012, 10:09:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1308