Uchwała nr XVI/101/11Rady Miasta Rypinaz dnia 24 listopada 2011w sprawie: ustalenia wzorów formularzy podatkowych.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j.D.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591; z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.l271,Nr 214, poz.1806; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z2005r Nr 172, poz. 1441, Nrl75, poz.1457; z2006r Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z2007r Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z2008r Nr 180, poz.llll, Nr 223, poz.1458; z 2009r Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 106, poz.675; Nr 40, poz. 230; z2011r Nr 117, poz.679; Nr 134, poz.777; Nr 21, poz. 113) w związku żart. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnychl (t.j.Dz.U. z2010r Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz.620), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (t.j.Dz.U. z2006r Nr 136, poz.969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825; z2007r Nr 109, poz.747; z 2008r Nr 116, poz.730, Nr 237, poz.1655, Nr 56, poz.458; z2010r Nr 96, poz.620 i Nr 226, poz. 1475) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym (z 2002r Dz.U. Nr 200, poz.1682, Nr 216, poz.1826; z2005rNr 143, poz.ll99,Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz.1484; z2006r Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825; z 2008r Nr 116, poz.730; z2009r Nr 56, poz.458; z2010r Nr 96, poz.620 iNr 226, poz. 1475)

Uchwała nr XVI/101/11
Rady Miasta Rypina
z dnia 24 listopada 2011


w sprawie: ustalenia wzorów formularzy podatkowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j.D.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591; z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.l271,Nr 214, poz.1806; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z2005r Nr 172, poz. 1441, Nrl75, poz.1457; z2006r Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z2007r Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z2008r Nr 180, poz.llll, Nr 223, poz.1458; z 2009r Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 106, poz.675; Nr 40, poz. 230; z2011r Nr 117, poz.679; Nr 134, poz.777; Nr 21, poz. 113) w związku żart. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnychl (t.j.Dz.U. z2010r Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz.620), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (t.j.Dz.U. z2006r Nr 136, poz.969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825; z2007r Nr 109, poz.747; z 2008r Nr 116, poz.730, Nr 237, poz.1655, Nr 56, poz.458; z2010r Nr 96, poz.620 i Nr 226, poz. 1475) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym (z 2002r Dz.U. Nr 200, poz.1682, Nr 216, poz.1826; z2005rNr 143, poz.ll99,Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz.1484; z2006r Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825; z 2008r Nr 116, poz.730; z2009r Nr 56, poz.458; z2010r Nr 96, poz.620 iNr 226, poz. 1475)


Pełna treść:

uchwała nr XVI 101 11.pdf (82kB) pdf

Wzory deklaracji:

DL-1 do uchwały nr XVI 101 11.pdf (1721kB) pdf

DL-1A do uchwały nr XVI 101 11.pdf (260kB) pdf

DN-1 do uchwały nr XVI 101 11.pdf (1858kB) pdf

DN-1A do uchwały nr XVI 101 11.pdf (647kB) pdf

DR-1 do uchwały nr XVI 101 11.pdf (2948kB) pdf

DR-1A do uchwały nr XVI 101 11.pdf (467kB) pdf

DR-1B do uchwały nr XVI 101 11.pdf (461kB) pdf

INRL-1 do uchwały nr XVI 101 11.pdf (1709kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (16 grudnia 2011, 14:48:23)

Ostatnia zmiana: Marcin Żebrowski (31 grudnia 2012, 12:12:18)
Zmieniono: Zmiana konta bankowego w formularzach podatkowych.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3068