Uchwała nr IV/21/10Rady Miasta Rypinaz dnia 30 grudnia 2010w sprawie: ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miasta Rypina.Na podstawie art. 25 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. . Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)

Uchwała nr IV/21/10
Rady Miasta Rypina
z dnia 30 grudnia 2010


w sprawie: ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miasta Rypina.

Na podstawie art. 25 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. . Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)


Pełna treść:

uchwała nr IV 21 10.pdf (51kB) pdf

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (2 lutego 2011, 11:32:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1966