Uchwała nr IV/20/10Rady Miasta Rypinaz dnia 30 grudnia 2010w sprawie: uchylenia uchwały Nr 111/10/10Na postawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ^ oraz § 3 ust 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r.w warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy ( Dz. N z 2002 r. Nr 27 poz. 271 z późniejszymi zmianami2)

Uchwała nr IV/20/10
Rady Miasta Rypina
z dnia 30 grudnia 2010


w sprawie: uchylenia uchwały Nr 111/10/10

Na postawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ^ oraz § 3 ust 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r.w warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy ( Dz. N z 2002 r. Nr 27 poz. 271 z późniejszymi zmianami2)


Pełna treść:

uchwała nr IV 20 10.pdf (41kB) pdf

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (2 lutego 2011, 11:30:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2274