Uchwała nr IV/17/10Rady Miasta Rypinaz dnia 30 grudnia 2010zmieniająca Uchwalę Nr XXXVI/357/09 Rady Miasta Rypina z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 oraz art, 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.l591;z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558,Nr 113, poz.l271,Nr 214, poz.1806; z 2003rNr 80,poz.717,Nr 162, poz.1568; z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r Nr 172, poz. 1441; z 2006r Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 106, poz.675) w związku z art. 5 ust. 1, art.7 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych -(t.j. Dz.U. z 2010r Nr 95, poz.613, Nr 96, poz.620)

Uchwała nr IV/17/10
Rady Miasta Rypina
z dnia 30 grudnia 2010


zmieniająca Uchwalę Nr XXXVI/357/09 Rady Miasta Rypina z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 oraz art, 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.l591;z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558,Nr 113, poz.l271,Nr 214, poz.1806; z 2003rNr 80,poz.717,Nr 162, poz.1568; z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r Nr 172, poz. 1441; z 2006r Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 106, poz.675) w związku z art. 5 ust. 1, art.7 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych -(t.j. Dz.U. z 2010r Nr 95, poz.613, Nr 96, poz.620)


Pełna treść:

uchwała nr IV 17 10.pdf (46kB) pdf

Podatki, Stawki, Formularze

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (4 stycznia 2011, 07:59:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2119