Uchwała nr IV/16/10Rady Miasta Rypinaz dnia 30 grudnia 2010w sprawie: ustalenia wzorów formularzy podatkowych.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust, 1, art. 41 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j.D.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591; z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.l271,Nr 214, poz.1806; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.l568;z2004rNr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r Nr 172, poz. 1441; z 2006r Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r Nr 180, poz.llll, Nr 223, poz.1458; z 2009r Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz.675) w związku z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych3 (t.j.Dz.U. z 2010r Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz.620), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (t.j.Dz.U. z 2006r Nr 136, poz.969, Nr 191, poz.1412, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825; z 2007r Nr 109, poz.747; z 2008r Nr 116, poz.730, Nr 237, poz.1655, Nr 56, poz.458; z 2010r Nr 96, poz.420) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym (z 2002r Dz.U, Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005r Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz.1484; z 2006r Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825; z 2008r Nr 116, poz.730; z 2009r Nr 56, poz.458; z 2010r Nr 96, poz.620)

Uchwała nr IV/16/10
Rady Miasta Rypina
z dnia 30 grudnia 2010


w sprawie: ustalenia wzorów formularzy podatkowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust, 1, art. 41 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j.D.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591; z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.l271,Nr 214, poz.1806; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.l568;z2004rNr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r Nr 172, poz. 1441; z 2006r Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r Nr 180, poz.llll, Nr 223, poz.1458; z 2009r Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz.675) w związku z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych3 (t.j.Dz.U. z 2010r Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz.620), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (t.j.Dz.U. z 2006r Nr 136, poz.969, Nr 191, poz.1412, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825; z 2007r Nr 109, poz.747; z 2008r Nr 116, poz.730, Nr 237, poz.1655, Nr 56, poz.458; z 2010r Nr 96, poz.420) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym (z 2002r Dz.U, Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005r Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz.1484; z 2006r Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825; z 2008r Nr 116, poz.730; z 2009r Nr 56, poz.458; z 2010r Nr 96, poz.620)


Pełna treść:

uchwała nr IV 16 10.pdf (58kB) pdf

Stawki, Podatki, Formularze

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (4 stycznia 2011, 07:54:55)

Ostatnia zmiana: Marcin Żebrowski (4 stycznia 2011, 07:56:29)
Zmieniono: Poprawiono błędną datę uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1471