Uchwała nr III/14/10Rady Miasta Rypinaz dnia 14 grudnia 2010w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „SOS - tu przedszkole jest" w ramach Priorytetu EX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.Na podstawie art. 7, ust. 1, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1)

Uchwała nr III/14/10
Rady Miasta Rypina
z dnia 14 grudnia 2010


w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „SOS - tu przedszkole jest" w ramach Priorytetu EX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Na podstawie art. 7, ust. 1, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1)


Pełna treść:

uchwała nr III 14 10 (62kB) pdf

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (27 grudnia 2010, 15:51:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1678