Uchwała nr XXXVII/376/09Rady Miasta Rypinaz dnia 29 grudnia 2009w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/367/09 Rady Miasta Rypina z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c , art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.2)

Uchwała nr XXXVII/376/09
Rady Miasta Rypina
z dnia 29 grudnia 2009


w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/367/09 Rady Miasta Rypina z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c , art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.2)


Pełna treść:

uchwała nr XXXVII 376 09.pdf (77kB) pdf

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (22 kwietnia 2010, 14:13:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1387