Uchwała nr XXXVI/372/09Rady Miasta Rypinaz dnia 26 listopada 2009w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Rypina Nr XXXV/347/09 z dnia 22 października 2009 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Rypina".Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 200 lr. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.1)

Uchwała nr XXXVI/372/09
Rady Miasta Rypina
z dnia 26 listopada 2009


w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Rypina Nr XXXV/347/09 z dnia 22 października 2009 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Rypina".

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 200 lr. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.1)


uchwała nr XXXVI 372 09.pdf (39kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (11 grudnia 2009, 12:26:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1441