Uchwała nr XXXVI/365/09Rady Miasta Rypinaz dnia 26 listopada 2009w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy zakupie lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasta Rypina.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) w związku z art. 37 ust. 2 pkt 1 oraz art. 68 ust. 1 pkt 7 i pkt 11 ppkt la ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.2)

Uchwała nr XXXVI/365/09
Rady Miasta Rypina
z dnia 26 listopada 2009


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy zakupie lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasta Rypina.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) w związku z art. 37 ust. 2 pkt 1 oraz art. 68 ust. 1 pkt 7 i pkt 11 ppkt la ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.2)


uchwała nr XXXVI 365 09.pdf (66kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (11 grudnia 2009, 12:16:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1348