Uchwała nr XXXVI/364/09Rady Miasta Rypinaz dnia 26 listopada 2009w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Rypina jako aportu do Rypińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) w związku z art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.2)

Uchwała nr XXXVI/364/09
Rady Miasta Rypina
z dnia 26 listopada 2009


w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Rypina jako aportu do Rypińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) w związku z art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.2)


uchwała nr XXXVI 364 09.pdf (52kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (11 grudnia 2009, 12:15:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2095