Uchwała nr XXXVI/361/09Rady Miasta Rypinaz dnia 26 listopada 2009w sprawie: ustalenia wzorów formularzy podatkowych.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj.D.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.Dz.U. z 2006r Nr 121, poz. 844 ze zmianami), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (t.j.Dz.U. z 2006r Nr 136, poz. 969 ze zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.)

Uchwała nr XXXVI/361/09
Rady Miasta Rypina
z dnia 26 listopada 2009


w sprawie: ustalenia wzorów formularzy podatkowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj.D.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.Dz.U. z 2006r Nr 121, poz. 844 ze zmianami), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (t.j.Dz.U. z 2006r Nr 136, poz. 969 ze zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.)


uchwała nr XXXVI 361 09.pdf (47kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (11 grudnia 2009, 12:09:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1579