Uchwała nr XXVI/276/08Rady Miasta Rypinaz dnia 19 grudnia 2008w sprawie: przystąpienia do sporządzenia — zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Rypina w wybranym obszarze: • obszar II - ograniczony od zachodu ul. Cholewińskiego i terenem Zespołu Szkół nr 2, od północy ul. Koszarową, od wschodu terenami PKP oraz od południa ul. Dworcową.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami1) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 nr 80 poz. 717 z późn. zmianami)

Uchwała nr XXVI/276/08
Rady Miasta Rypina
z dnia 19 grudnia 2008


w sprawie: przystąpienia do sporządzenia — zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Rypina w wybranym obszarze: • obszar II - ograniczony od zachodu ul. Cholewińskiego i terenem Zespołu Szkół nr 2, od północy ul. Koszarową, od wschodu terenami PKP oraz od południa ul. Dworcową.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami1) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 nr 80 poz. 717 z późn. zmianami)


Pełna treść:

276 08.doc (607kB) word

276 08.pdf (331kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (25 lutego 2009, 13:10:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1938