Uchwała nr XXV/273/08Rady Miasta Rypinaz dnia 28 listopada 2008w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Rypińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie i objęcie udziałów w Spółce przez nowych wspólników.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „g" i „h" i ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)

Uchwała nr XXV/273/08
Rady Miasta Rypina
z dnia 28 listopada 2008


w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Rypińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie i objęcie udziałów w Spółce przez nowych wspólników.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „g" i „h" i ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)


Pełna treść:

273 08.doc (109kB) word

273 08.pdf (57kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (22 grudnia 2008, 08:44:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2277