Uchwała nr XXV/272/08Rady Miasta Rypinaz dnia 28 listopada 2008w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich".Na podstawie art. 7 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, zpóźn. zm.1)

Uchwała nr XXV/272/08
Rady Miasta Rypina
z dnia 28 listopada 2008


w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich".

Na podstawie art. 7 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, zpóźn. zm.1)


Pełna treść:

272 08.doc (133kB) word

272 08.pdf (67kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (22 grudnia 2008, 08:41:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1568