Uchwała nr XXV/270/08Rady Miasta Rypinaz dnia 28 listopada 2008zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawaniaNa podstawie art, 72 ust, 1 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 28 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.') oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.2)

Uchwała nr XXV/270/08
Rady Miasta Rypina
z dnia 28 listopada 2008


zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Na podstawie art, 72 ust, 1 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 28 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.') oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.2)


Pełna treść:

270 08.doc (124kB) word

270 08.pdf (62kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (22 grudnia 2008, 08:35:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1527