Uchwała nr XXV/269/08Rady Miasta Rypinaz dnia 28 listopada 2008w sprawie zasad udzielania stypendium o charakterze motywacyjnym Rady Miasta Rypina.Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zra.') i uchwalony w oparciu o art. 90 t ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. ) Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży

Uchwała nr XXV/269/08
Rady Miasta Rypina
z dnia 28 listopada 2008


w sprawie zasad udzielania stypendium o charakterze motywacyjnym Rady Miasta Rypina.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zra.') i uchwalony w oparciu o art. 90 t ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. ) Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży


Pełna treść:

269 08.doc (456kB) word

269 08.pdf (292kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (22 grudnia 2008, 08:32:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1778