Uchwała nr XXV/265/08Rady Miasta Rypinaz dnia 28 listopada 2008w sprawie ustalenia dla terenu Miasta Rypina liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz U z 2007 roku Nr 70, poz. 473 z późn. zn/.) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy a dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz U z 2001 roku Nr 142,poz. 1591 z późn.zm2)

Uchwała nr XXV/265/08
Rady Miasta Rypina
z dnia 28 listopada 2008


w sprawie ustalenia dla terenu Miasta Rypina liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz U z 2007 roku Nr 70, poz. 473 z późn. zn/.) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy a dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz U z 2001 roku Nr 142,poz. 1591 z późn.zm2)


Pełna treść:

265 08.doc (191kB) word

265 08.pdf (103kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (22 grudnia 2008, 08:04:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1574