Strona główna  >  Uchwały

Uchwały z 2019 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 107) starsze uchwały »Uchwała nr XVIII/129/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rypin na rok 2020.

Uchwała nr XVIII/128/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 30 grudnia 2019


W sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta Rypin.

Uchwała nr XVIII/127/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2020 rok.

Uchwała nr XVIII/126/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2020-2027

Uchwała nr XVII/125/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 3 grudnia 2019


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypin.

Uchwała nr XVII/124/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 3 grudnia 2019


w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych przez właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy

Uchwała nr XVII/123/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 3 grudnia 2019


w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała nr XVII/122/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 3 grudnia 2019


w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Rypin

Uchwała nr XVII/121/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 3 grudnia 2019


w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadow w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XVII/120/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 3 grudnia 2019


w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Rypin

Uchwała nr XVI/119/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 29 listopada 2019


W sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Komunalnego KOMES Spółka Z o.o. w Rypinie oraz objęcie z tego tytułu udziałów.

Uchwała nr XVI/118/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 29 listopada 2019


W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2020

Uchwała nr XVI/117/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 29 listopada 2019


W sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok 2020

Uchwała nr XVI/116/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 29 listopada 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2019-2027

Uchwała nr XVI/115/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 29 listopada 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2019 rok.

Uchwała nr XVI/114/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 29 listopada 2019


w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr XVI/113/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 29 listopada 2019


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XVI/112/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 29 listopada 2019


w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Rypin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Uchwała nr XV/111/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 18 listopada 2019


Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2019-2027

Uchwała nr XV/110/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 18 listopada 2019


Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2019 rok.
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 107) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij