Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 8 (z 8)

Przetarg nieograniczony
rejestr zmian informacji

Dodano Ogłoszenie o unieważnieniu - Część I i o udzieleniu zamówienia - Część II
Data: 2018-10-11 10:59:59
Autor: Joanna Lewandowska
Dodano Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Część I
Data: 2018-08-29 14:32:38
Autor: Joanna Lewandowska
Dodano OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERY - CZĘŚĆ II
Data: 2018-08-10 13:40:16
Autor: Joanna Lewandowska
Dodano Informację z otwarcia ofert - 27.06.2018 r.
Data: 2018-06-27 12:34:44
Autor: Joanna Lewandowska
Dodano Opublikowane Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data: 2018-06-01 00:56:23
Autor: Joanna Lewandowska
Dodano Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zgodnie z dyspozycja art. 11 ust. 7d ustawy Pzp
Data: 2018-05-30 15:14:53
Autor: Joanna Lewandowska
Dodano Zmianę treści SIWZ – 28.05.2018 r., Załącznik nr 8 do SIWZ - Klauzula informacyjna, Załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy oraz zmieniono zapis pola Termin składania ofert w nagłówku
Data: 2018-05-28 16:37:56
Autor: Joanna Lewandowska
Dodano Wyjaśnienie treści SIWZ - 26.04.2018 r. oraz Załączniki Nr 1a, 1b, 2, 3 i 6 w wersji edytowalnej
Data: 2018-04-26 11:37:51
Autor: Joanna Lewandowska
Zmiany o pozycjach 1 - 8 (z 8)

powrót do informacji »