Przetargi unieważnione z 2018 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 23 (z 23)zamówienie na:

Remont muru oporowego i ogrodzenia w ramach zadania pn. "Remont muru oporowego i przebudowa drogi wewnętrznej do PM 1"

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.11.2018
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 13 kwietnia 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 18.04.2018 r. ZP.271.A.11.2018 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Remont muru oporowego i ogrodzenia w ramach zadania pn. „Remont muru oporowego i przebudowa drogi wewnętrznej do PM 1” Numer postępowania ZP.271.A.11.2018 Unieważniam postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Remont muru oporowego i ogrodzenia w ramach zadania pn. „Remont muru oporowego i przebudowa drogi wewnętrznej do PM 1” ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Z up. Burmistrz Miasta Rypin mgr Mikołaj Kozubowicz Sekretarz Miasta  

zamówienie na:

REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG GMINNYCH NA OBSZARZE MIASTA RYPIN W 2018 ROKU

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.9.2018
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 3 kwietnia 2018  12:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 04.04.2018 r. ZP.271.A.9.2018 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na obszarze miasta Rypin w 2018 roku” Numer postępowania ZP.271.A.9.2018 Unieważniam postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na obszarze miasta Rypin w 2018 roku” ponieważ w oznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Remont muru oporowego i ogrodzenia w ramach zadania pn. "Remont muru oporowego i przebudowa drogi wewnętrznej do PM 1"

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.8.2018
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 26 marca 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 28.03.2018 r. ZP.271.A.8.2018 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Remont muru oporowego i ogrodzenia w ramach zadania pn. „Remont muru oporowego i przebudowa drogi wewnętrznej do PM 1” Numer postępowania ZP.271.A.8.2018 Unieważniam postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Remont muru oporowego i ogrodzenia w ramach zadania pn. „Remont muru oporowego i przebudowa drogi wewnętrznej do PM 1”. W oznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, które nie spełnia wymagań Zapytania ofertowego. Burmistrz Miasta Rypin mgr Paweł Grzybowski  

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 23 (z 23)