Przetargi unieważnione z 2016 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę targowiska miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.33.2016
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 22 września 2016  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 23.09.2016 r. ZP.271.A.33.2016 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę targowiska miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej” Numer postępowania ZP.271.A.33.2016 Unieważniam postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę targowiska miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej”. W oznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, które nie spełniają wymagań Zapytania ofertowego. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę targowiska miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.29.2016
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 24 sierpnia 2016  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 06.08.2016 r. ZP.271.A.29.2016 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę targowiska miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej” Numer postępowania ZP.271.A.29.2016 Unieważniam postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę targowiska miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej”, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Dostawa materiałów do wykonania schodów (przejście od Przedszkola Nr 1 do ul. Nowy Rynek)

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.28.2016
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 3 sierpnia 2016  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 04.08.2016 r. ZP.271.A.28.2016 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa materiałów do wykonania schodów (przejście od Przedszkola Nr 1 do ul. Nowy Rynek)” Numer postępowania ZP.271.A.28.2016 Unieważniam postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa materiałów do wykonania schodów (przejście od Przedszkola Nr 1 do ul. Nowy Rynek)”, ponieważ w oznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. Z up. Burmistrza Monika Kalinowska Kierownik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej  

zamówienie na:

Ubezpieczenie grupowe pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Rypin oraz jednostek organizacyjnych i Instytucji Kultury Gminy Miasta Rypin

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.10.2016
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 7 czerwca 2016  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 08.06.2016 r. ZP.271.10.6.2016 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Ubezpieczenie grupowe pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Rypin oraz jednostek organizacyjnych i Instytucji Kultury Gminy Miasta Rypin” Numer postępowania ZP.271.10.2016 Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164) unieważniam postępowanie pn. „Ubezpieczenie grupowe pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Rypin oraz jednostek organizacyjnych i Instytucji Kultury Gminy Miasta Rypin” w Części 1 i w Części 2. W przeprowadzonym postępowaniu w Części 1 i w Części 2 nie złożono żadnej oferty. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.9.2016
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 16 maja 2016  13:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 17.05.2016 r. ZP.271.9.5.2016 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego ” Numer postępowania ZP.271.9.2016 Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164) unieważniam postępowanie pn. „Adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego” ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. mgr Paweł Grzybowski Burmistrz Miasta Rypin  

zamówienie na:

USŁUGI PROFILOWANIA DRÓG GRUNTOWYCH NA OBSZARZE MIASTA RYPIN W 2016 ROKU

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.20.2016
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 29 kwietnia 2016  14:30
przyczyna unieważnienia: Rypin, 04.05.2016 r. ZP.271.A.20.2016 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Usługi profilowania dróg gruntowych na obszarze Miasta Rypin w 2016 roku” Numer postępowania ZP.271.A.20.2016 Unieważniam postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Usługi profilowania dróg gruntowych na obszarze Miasta Rypin w 2016 roku”, ponieważ w oznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

USŁUGI PROFILOWANIA DRÓG GRUNTOWYCH NA OBSZARZE MIASTA RYPIN W 2016 ROKU

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.18.2016
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 13 kwietnia 2016  15:30
przyczyna unieważnienia: Rypin, 14.04.2016 r. ZP.271.A.18.2016 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Usługi profilowania dróg gruntowych na obszarze Miasta Rypin w 2016 roku” Numer postępowania ZP.271.A.18.2016 Unieważniam postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Usługi profilowania dróg gruntowych na obszarze Miasta Rypin w 2016 roku”, ponieważ w oznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Cmentarza Komunalnego w Starorypinie Prywatnym

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.17.2016
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 12 kwietnia 2016  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 13.04.2016 r. ZP.271.A.17.2016 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Cmentarza Komunalnego w Starorypinie Prywatnym” Numer postępowania ZP.271.A.17.2016 Unieważniam postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Cmentarza Komunalnego w Starorypinie Prywatnym”, ponieważ w oznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Cmentarza Komunalnego w Starorypinie Prywatnym

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.16.2016
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 31 marca 2016  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 01.04.2016 r. ZP.271.A.16.2016 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Cmentarza Komunalnego w Starorypinie Prywatnym” Numer postępowania ZP.271.A.16.2016 Unieważniam postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Cmentarza Komunalnego w Starorypinie Prywatnym”, ponieważ w oznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)