Przetargi unieważnione z 2013 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Dostawa oleju do celów ogrzewania budynku Cmentarza Komunalnego w Starorypinie Prywatnym w 2013 roku

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.1.2013
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 15 stycznia 2013  16:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 16.01.2013 r. ZP.271.A.1.2013 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa oleju do celów ogrzewania budynku Cmentarza Komunalnego w Starorypinie Prywatnym w 2013 roku” Numer postępowania ZP.271.A.1.2013 Unieważniam postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa oleju do celów ogrzewania budynku Cmentarza Komunalnego w Starorypinie Prywatnym w 2013 roku”. W oznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, która podlega odrzuceniu ponieważ jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego. Z up. BURMISTRZA mgr Mikołaj Kozubowicz Sekretarz Miasta  

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)