Przetargi unieważnione z 2010 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)zamówienie na:

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, ELEKTRONICZNEGO, OPROGRAMOWANIA I WYPOSAŻENIA PRACOWNI JĘZYKOWEJ W RAMACH PROJEKTU SZKOŁA RÓWNYCH SZANS – II edycja

zamawiający: Gmina Miasta Rypina
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP. 341 A – 39/10
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 14 grudnia 2010  12:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 15.12.2010 r. ZP. 341 A – 39/10 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego, oprogramowania i wyposażenia pracowni językowej w ramach projektu Szkoła Równych Szans – II edycja”. Numer postępowania ZP. 341 A – 39/10. Unieważniam postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego, oprogramowania i wyposażenia pracowni językowej w ramach projektu Szkoła Równych Szans – II edycja” ponieważ nie złożono żadnej oferty. . Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Dostawa i montaż podłogi technicznej do pomieszczenia serwerowni w Urzędzie Miejskim w Rypinie

zamawiający: Urząd Miejski w Rypinie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP. 341 A – 35/10
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 3 grudnia 2010  15:30
przyczyna unieważnienia: Rypin, 07.12.2010 r. ZP. 341 A – 35/10 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż podłogi technicznej do pomieszczenia serwerowni w Urzędzie Miejskim w Rypinie”. Numer postępowania ZP. 341 A – 35/10. Unieważniam postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż podłogi technicznej do pomieszczenia serwerowni w Urzędzie Miejskim w Rypinie” ponieważ wartość złożonej oferty przewyższa środki jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Burmistrz Miasta Rypina mgr Marek Błaszkiewicz  

zamówienie na:

Budowa Skateparku

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP. 341 – 9/10
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 11 października 2010  13:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 18.10.2010 r. ZP. 341 – 9 – 6/10 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa Skateparku”. Numer postępowania ZP. 341 – 9/10. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) unieważniam postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa Skateparku”. W w/w postępowaniu w oznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, której cena przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Burmistrz Miasta Rypina mgr Marek Błaszkiewicz  

zamówienie na:

Dostawa oprogramowania do przeglądania map numerycznych w systemie Ewmapa

zamawiający: Urząd Miejski w Rypinie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP. 341 A - 28/10
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 8 października 2010  15:30
przyczyna unieważnienia: Rypin, 12.10.2010 r. ZP. 341 A – 28/10 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa oprogramowania do przeglądania map numerycznych w systemie Ewmapa” Numer postępowania ZP. 341 A – 28/10. Unieważniam postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa oprogramowania do przeglądania map numerycznych w systemie Ewmapa”. W oznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. Burmistrz Miasta Rypina mgr Marek Błaszkiewicz  

zamówienie na:

Przebudowa podjazdów przy budynkach komunalnych ul. 3 Maja 44 i 48

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.341-10/10
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 22 września 2010  10:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 22.09.2010 r. ZP. 341 – 10 – 3/10 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa podjazdów przy budynkach komunalnych ul. 3 Maja 44 i 48”. Numer postępowania ZP. 341 – 10/10. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) unieważniam postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa podjazdów przy budynkach komunalnych ul. 3 Maja 44 i 48”. W w/w postępowaniu w oznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, której cena przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Burmistrz Miasta Rypina mgr Marek Błaszkiewicz  

zamówienie na:

Przebudowa podjazdów przy budynkach komunalnych ul. 3 Maja 44 i 48

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.341-7/10
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 30 sierpnia 2010  10:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 31.08.2010 r. ZP. 341 – 7 – 3/10 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa podjazdów przy budynkach komunalnych ul. 3 Maja 44 i 48”. Numer postępowania ZP. 341 – 7/10. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) unieważniam postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa podjazdów przy budynkach komunalnych ul. 3 Maja 44 i 48”. W w/w postępowaniu w oznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, której cena przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Burmistrz Miasta Rypina mgr Marek Błaszkiewicz  

zamówienie na:

SPRAWOWANIE KOMPLEKSOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROZBUDOWĄ BUDYNKU SOCJALNEGO PRZY UL. OGRODOWEJ W RYPINIE

zamawiający: Gmina Miasta Rypina
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP. 341A-22/10
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 27 lipca 2010  16:00
przyczyna unieważnienia: Przyczyna unieważnienia poniżej 

zamówienie na:

OPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO DLA INWESTYCJI PN. PRZEBUDOWA MOSTU I ULICY E. ORZESZKOWEJ NA DŁUGOŚCI OKOŁO 400 MB

zamawiający: Zapytanie ofertowe
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP. 341A-20/10
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 28 czerwca 2010  16:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu poniżej 

zamówienie na:

Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych w ramach projektów Szkoła Równych Szans i Z Nauką Ścisłą za Pan Brat

zamawiający: Gmina Miasta Rypina
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PO KL 341-6/10
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 7 kwietnia 2010  10:00
przyczyna unieważnienia: Ogłszenie o unieważnieniu postępowania w części 1 - Szkoła Równych Szans i Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w części 2 - Z Nauką Ścisłą za Pan Brat poniżej 

zamówienie na:

Usługa przewozu uczestników zimowych warsztatów naukowych na trasie Łęczyca - Łódź - Łęczyca w ramach projektu Z Nauką Ścisłą za Pan Brat

zamawiający: Gmina Miasta Rypina
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PO KL 341-3/10
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 3 lutego 2010  10:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 03.02.2010 rok PO KL 341 – 3 – 3/10 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Usługa przewozu uczestników zimowych warsztatów naukowych NA TRASIE Łęczyca – Łódź – Łęczyca w ramach projektu Z Nauką Ścisłą za Pan Brat”. Numer postępowania PO KL 341 – 3/10. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) unieważniam postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Usługa przewozu uczestników zimowych warsztatów naukowych na trasie Łęczyca – Łódź – Łęczyca w ramach projektu Z Nauką Ścisłą za Pan Brat”. W w/w postępowania w oznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty. Burmistrz Miasta Rypina mgr Marek Błaszkiewicz  

Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)