Przetargi unieważnione z 2009 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)zamówienie na:

Dostawa wraz z wykonaniem materiałów informacyjno - promocyjnych w ramach projektu Z Nauką Ścisłą za Pan Brat

zamawiający: Gmina Miasta Rypina
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PO KL 341-17/09
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 27 listopada 2009  13:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 08.12.2009 r. PO KL 341 – 17 – 6/09 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa wraz z wykonaniem materiałów informacyjno – promocyjnych w ramach projektu Z Nauką Ścisłą za Pan Brat”. Numer postępowania PO KL 341 – 17/09. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm) unieważniam postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa wraz z wykonaniem materiałów informacyjno – promocyjnych w ramach projektu Z Nauką Ścisłą za Pan Brat”. W w/w postępowaniu w oznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa jednak kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Burmistrz Miasta Rypina mgr Marek Błaszkiewicz  

zamówienie na:

Udzielenie długoterminowego kredytu złotowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wkładu własnego inwestycji pn. Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie

zamawiający: Gmina Miasta Rypina
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP. 341–13/09
wartość: powyżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 23 listopada 2009  13:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 24.11.2009 r. ZP. 341 – 13 – 8/09 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Udzielenie długoterminowego kredytu złotowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wkładu własnego inwestycji pn. Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie”. Numer postępowania ZP. 341 – 13/09. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) unieważniam postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Udzielenie długoterminowego kredytu złotowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wkładu własnego inwestycji pn. Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie”. W w/w postępowaniu w oznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty. Burmistrz Miasta Rypina mgr Marek Błaszkiewicz  

zamówienie na:

Usługi przewozowe na terenie gminy Słupsk w ramach projektu Z Nauką Ścisłą za Pan Brat

zamawiający: Gmina Miasta Rypina
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PO KL 341-14/09
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 17 listopada 2009  10:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 19.11.2009 r. PO KL 341 – 14 – 3/09 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Usługi przewozowe na terenie gminy Słupsk w ramach projektu Z Nauką Ścisłą za Pan Brat”. Numer postępowania PO KL 341 – 14/09. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm) unieważniam postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Usługi przewozowe na terenie gminy Słupsk w ramach projektu Z Nauką Ścisłą za Pan Brat”. W w/w postępowaniu w oznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty. Burmistrz Miasta Rypina mgr Marek Błaszkiewicz  

zamówienie na:

Dostawa projektorów i pomocy edukacyjnych w ramach projektu Z Nauką Ścisłą za Pan Brat

zamawiający: Gmina Miasta Rypina
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PO KL 341-12/09
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 9 października 2009  13:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 19.10.2009 r. PO KL 341 – 12 – 5/09 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa projektorów i pomocy edukacyjnych w ramach projektu Z Nauką Ścisłą za Pan Brat”. Numer postępowania PO KL 341 – 12/09. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm) unieważniam postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa projektorów i pomocy edukacyjnych w ramach projektu Z Nauką Ścisłą za Pan Brat”. W w/w postępowaniu w oznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa jednak kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Burmistrz Miasta Rypina mgr Marek Błaszkiewicz  

zamówienie na:

Usługi przewozowe na terenach gmin: Brzuze, Słupsk i Wąpielsk w ramach projektu Z Nauką Ścisłą za Pan Brat

zamawiający: Gmina Miasta Rypina
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PO KL 341-11/09
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 25 września 2009  10:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 25.09.2009 r. PO KL 341 – 11 – 3/09 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Usługi przewozowe na terenach gmin: Brzuze, Słupsk i Wąpielsk w ramach projektu Z Nauką Ścisłą za Pan Brat”. Numer postępowania PO KL 341 – 11/09. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm) unieważniam postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Usługi przewozowe na terenach gmin: Brzuze, Słupsk i Wąpielsk w ramach projektu Z Nauką Ścisłą za Pan Brat” w Częściach I, II, III. W w/w częściach postępowania w oznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty. Burmistrz Miasta Rypina mgr Marek Błaszkiewicz  

zamówienie na:

Usługi przewozowe na terenach gmin: Brzuze, Słupsk i Wąpielsk w ramach projektu Z Nauką Ścisłą za Pan Brat

zamawiający: Gmina Miasta Rypina
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PO KL 341-9/09
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 10 września 2009  10:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 11.09.2009 r. PO KL 341 – 9 – 3/09 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Usługi przewozowe na terenach gmin: Brzuze, Słupsk i Wąpielsk w ramach projektu Z Nauką Ścisłą za Pan Brat”. Numer postępowania PO KL 341 – 9/09. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm) unieważniam postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Usługi przewozowe na terenach gmin: Brzuze, Słupsk i Wąpielsk w ramach projektu Z Nauką Ścisłą za Pan Brat” w Częściach I, II, III. W w/w częściach postępowania w oznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty. Burmistrz Miasta Rypina mgr Marek Błaszkiewicz  

zamówienie na:

Usługi przewozowe na terenach gmin: Brzuze, Słupsk i Wąpielsk w ramach projektu Z Nauką Ścisłą za Pan Brat

zamawiający: Gmina Miasta Rypina
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PO KL 341-7/09
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 31 sierpnia 2009  10:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 01.09.2009 r. PO KL 341 – 7 – 3/09 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Usługi przewozowe na terenach gmin: Brzuze, Słupsk i Wąpielsk w ramach projektu Z Nauką Ścisłą za Pan Brat”. Numer postępowania PO KL 341 – 7/09. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm) unieważniam postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Usługi przewozowe na terenach gmin: Brzuze, Słupsk i Wąpielsk w ramach projektu Z Nauką Ścisłą za Pan Brat” w Częściach I, II, III. W w/w częściach postępowania w oznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty. Burmistrz Miasta Rypina mgr Marek Błaszkiewicz  

zamówienie na:

Usługi przewozowe w ramach projektu Z Nauką Ścisłą za Pan Brat

zamawiający: Gmina Miasta Rypina
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: PO KL 341-6/09
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 17 sierpnia 2009  10:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 19.08.2009 r. PO KL 341 – 6 – 3/09 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Usługi przewozowe w ramach projektu Z Nauką Ścisłą za Pan Brat”. Numer postępowania PO KL 341 – 6/09. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) unieważniam postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Usługi przewozowe w ramach projektu Z Nauką Ścisłą za Pan Brat” w Częściach I, II, III, IV, V, VI, VIII. W w/w częściach postępowania w oznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) unieważniam postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Usługi przewozowe w ramach projektu Z Nauką Ścisłą za Pan Brat” w Części VII. W w/w części postępowania została złożona jedna oferta, której cena przewyższa kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Burmistrz Miasta Rypina mgr Marek Błaszkiewicz  

zamówienie na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pod nazwą Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 6 lipca 2009  13:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 06.07.2009 r. ZP. 341 – 9 – 7/09 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pod nazwą Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie”. Numer postępowania ZP. 341 – 9/09. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm) unieważniam postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pod nazwą Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie”. W w/w postępowaniu w oznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty. Burmistrz Miasta Rypina mgr Marek Błaszkiewicz  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy obwodnicy Miasta Rypina

zamawiający: Gmina Miasta Rypina
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 20 lutego 2009  12:30
przyczyna unieważnienia: Rypin, 08.06.2009 r. ZP. 341 – 1 – 8/09 Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy obwodnicy miasta Rypina”. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm) unieważniam postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy obwodnicy miasta Rypina”. W w/w postępowaniu w oznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Burmistrz Miasta Rypina mgr Marek Błaszkiewicz  

Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)