Przetargi unieważnione z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Modernizacja sieci komputerowej w ramach projektu „Szkoła kodowania i programowania – II edycja”

zamawiający: Gmina Miasta Rypin
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.7.2021
wartość: poniżej 130 000 złotych
termin składania ofert: 16 sierpnia 2021  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 18 sierpnia 2021 roku ZP.271.A.7.2021 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. Modernizacja sieci komputerowej w ramach projektu „Szkoła kodowania i programowania – II edycja” Numer postępowania ZP.271.A.7.2021 Uprzejmie informuję, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. Modernizacja sieci komputerowej w ramach projektu „Szkoła kodowania i programowania – II edycja” w oznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta. Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)