Przetargi rozstrzygnięte z 2010 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 48) starsze przetargi »zamówienie na:

WYKONANIE USŁUGI ZAPROJEKTOWANIA, WYKONANIA I DOSTAWY MATERIAŁÓW PROMOCYJNO – INFORMACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU SZKOŁA RÓWNYCH SZANS – II edycja

zamawiający: Gmina Miasta Rypina
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP. 341 A – 37/10
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 14 grudnia 2010  12:00
wynik postępowania: Rypin, 15.12.2010 r. ZP. 341 A – 37/10 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Wykonanie usługi zaprojektowania, wykonania i dostawy materiałów promocyjno – informacyjnych w ramach projektu Szkoła Równych Szans – II edycja”. Numer postępowania ZP. 341 A –37/10. Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Wykonanie usługi zaprojektowania, wykonania i dostawy materiałów promocyjno – informacyjnych w ramach projektu Szkoła Równych Szans – II edycja” najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła firma Evergreen, Al. Płk. Belimy Prażmowskiego 53/5, 31 – 514 Kraków. W/w Wykonawca zaoferował kwotę za realizację zamówienia w wysokości 8 629,06 zł brutto. Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

DOSTAWA MEBLI SZKOLNYCH I BIUROWYCH W RAMACH PROJEKTU SZKOŁA RÓWNYCH SZANS – II edycja

zamawiający: Gmina Miasta Rypina
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP. 341 A – 38/10
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 14 grudnia 2010  12:00
wynik postępowania: Rypin, 15.12.2010 r. ZP. 341 A – 38/10 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa mebli szkolnych i biurowych w ramach projektu Szkoła Równych Szans – II edycja”. Numer postępowania ZP. 341 A – 38/10. Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa mebli szkolnych i biurowych w ramach projektu Szkoła Równych Szans – II edycja” najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła firma PERFEKT s.c., Marek Rychert i Andrzej Deyk, ul. Ks. Wyszyńskiego 6, 83 – 340 Sierakowice. W/w Wykonawca zaoferował kwotę za realizację zamówienia w wysokości 17 483,82 zł brutto. Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROJEKTU SZKOŁA RÓWNYCH SZANS – II edycja

zamawiający: Gmina Miasta Rypina
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP. 341 A – 40/10
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 14 grudnia 2010  12:00
wynik postępowania: Rypin, 15.12.2010 r. ZP. 341 A – 40/10 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu Szkoła Równych Szans – II edycja”. Numer postępowania ZP. 341 A – 40/10. Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu Szkoła Równych Szans – II edycja” najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła firma Jangar Grażyna Gach, Aleja Wyścigowa 18/39, 02 – 681 Warszawa. W/w Wykonawca zaoferował kwotę za realizację zamówienia w wysokości 2 399,70 zł brutto. Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

DOSTAWA MULTIMEDIALNYCH POMOCY SZKOLNYCH W RAMACH PROJEKTU SZKOŁA RÓWNYCH SZANS – II edycja

zamawiający: Gmina Miasta Rypina
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP. 341 A – 41/10
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 14 grudnia 2010  12:00
wynik postępowania: Rypin, 15.12.2010 r. ZP. 341 A – 41/10 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa multimedialnych pomocy szkolnych w ramach projektu Szkoła Równych Szans – II edycja”. Numer postępowania ZP. 341 A – 41/10. Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa multimedialnych pomocy szkolnych w ramach projektu Szkoła Równych Szans – II edycja” najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła firma P.P.H.U. GAZDA, Dariusz Skolimowski, ul. Kwiatowa 20, Skowarcz, 83 – 032 Pszczółki. W/w Wykonawca zaoferował kwotę za realizację zamówienia w wysokości 4 517,90 zł brutto. Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH I EKSPLOATACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU SZKOŁA RÓWNYCH SZANS – II edycja

zamawiający: Gmina Miasta Rypina
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP. 341 A – 42/10
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 14 grudnia 2010  12:00
wynik postępowania: Rypin, 15.12.2010 r. ZP. 341 A – 42/10 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych w ramach projektu Szkoła Równych Szans – II edycja”. Numer postępowania ZP. 341 A – 42/10. Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych w ramach projektu Szkoła Równych Szans – II edycja” najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła firma PARTNER PREMIUM Salata Sawczak i S-ka, spółka jawna, ul. Graniczna 46, 09 – 407 Płock. W/w Wykonawca zaoferował kwotę za realizację zamówienia w wysokości 3 560,36 zł brutto. Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - I etap

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.341-15/10
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 3 grudnia 2010  11:00
wynik postępowania: Rypin, 30.12.2010 rok ZP. 341 – 15 – 6/10 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle – I etap” w oznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe „BUDMONT”, ul. Miodowa 8, 87 – 800Włocławek. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 w/w Ustawy. Oferta nr 2 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta nr 1 złożona przez Zakład Ogólnobudowlany „WIECHBUD” Wiesław Detmer Rojewo 3, 87 – 515 Rogowo została odrzucona a Wykonawca, który ją złożył został wykluczony z postępowania. Oferta nr 3 złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlane „ELMIR” Przemysław Niewiadomski, ul. Strażacka 3/1, 09 – 400 Płock została odrzucona a Wykonawca, który ją złożył został wykluczony z postępowania. Oferta nr 4 złożona przez Zakład Blacharski Lesław Wiliński, ul. Żelazne Wody 50A, 87 – 800 Włocławek została odrzucona a Wykonawca, który ją złożył został wykluczony z postępowania. Oferta nr 5 złożona przez TECHBUD Ryszard Smoła, Osiek 82 b, 87 – 340 Osiek została odrzucona. W załączeniu streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Budowa chodnika przy ul. Spokojnej - II etap

zamawiający: Gmina Miasta Rypina
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP. 341 A – 31/10
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 5 listopada 2010  15:30
wynik postępowania: Rypin, 10.11.2010 r. ZP. 341 A – 31/10 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika przy ul. Spokojnej – II etap”. Numer postępowania ZP. 341 A – 31/10. Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika przy ul. Spokojnej – II etap” za najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym została uznana oferta Zakładu Ogólnobudowlanego „WIECHBUD” Wiesław Detmer, Rojewo 3, 87 – 515 Rogowo. W/w Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 34 442,93 zł. Burmistrz Miasta Rypina mgr Marek Błaszkiewicz  

zamówienie na:

System monitoringu cmentarza komunalnego w Starorypinie Prywatnym

zamawiający: Gmina Miasta Rypina
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP. 341 A – 32/10
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 5 listopada 2010  15:30
wynik postępowania: Rypin, 10.11.2010 r. ZP. 341 A – 32/10 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „System monitoringu cmentarza komunalnego w Starorypinie Prywatnym”. Numer postępowania ZP. 341 A – 32/10. Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „System monitoringu cmentarza komunalnego w Starorypinie Prywatnym” za najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym została uznana oferta firmy ALARM – NET Rafał Pankowski, Stare Gronowo 2/2, 77 – 310 Debrzno. W/w Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 14 987,00 zł. Burmistrz Miasta Rypina mgr Marek Błaszkiewicz  

zamówienie na:

OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA INWESTYCJI PN. PRZEBUDOWA MOSTU I ULICY E. ORZESZKOWEJ NA DŁUGOŚCI OKOŁO 400 MB

zamawiający: Gmina Miasta Rypina
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP. 341 A – 30/10
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 29 października 2010  15:30
wynik postępowania: Rypin, 02.11.2010 r. ZP. 341 A – 30/10 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Opracowanie Studium wykonalności dla inwestycji pn. Przebudowa mostu i ulicy E. Orzeszkowej na długości około 400 mb”. Numer postępowania ZP. 341 A – 30/10. Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Opracowanie Studium wykonalności dla inwestycji pn. Przebudowa mostu i ulicy E. Orzeszkowej na długości około 400 mb” za najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym została uznana i wybrana oferta Pana Michała Szymczaka, ul. Lwowska 1A lok. 62, 85 – 127 Bydgoszcz. W/w Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 3 527,02 zł. Burmistrz Miasta Rypina mgr Marek Błaszkiewicz  

zamówienie na:

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rypinie

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP. 341 – 14/10
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 29 października 2010  13:00
wynik postępowania: Rypin, 01.12.2010 rok ZP. 341 – 14 – 21/10 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rypinie” w oznaczonym terminie wpłynęło 18 ofert. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta nr 16 złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe „BUDMONT”, ul. Miodowa 8, 87 – 800 Włocławek. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 w/w Ustawy. Oferta nr 16 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BESTEL” Sp. z o.o.ul. Gajowa 4, 85 – 087 Bydgoszcz została uznana za ważną. Oferta nr 2 złożona przez Zakład Usługowo – Handlowy Łukasz Witek ul. Batalionów Chłopskich 71/117, 25 – 671 Kielce została uznana za ważną. Oferta nr 3 złożona przez ROMEW Ewa Talkiewicz ul. Kępa 10A, 87 – 500 Rypin została odrzucona a Wykonawca, który ją złożył został wykluczony z postępowania. Oferta nr 4 złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „FASTERM” Grażyna Majkowska ul. Warszawska 63, Głogowo, 87 – 123 Dobrzejewice została odrzucona a Wykonawca, który ją złożył został wykluczony z postępowania. Oferta nr 5 złożona przez „AGBUD” Tomasz Górecki Zalesie 28B, 62 – 513 Krzymów została odrzucona a Wykonawca, który ją złożył został wykluczony z postępowania. Oferta nr 6 złożona przez TWARDY Sp. z o.o. ul. Wrzesińska 78, 62 – 307 Borzykowo została odrzucona a Wykonawca, który ją złożył został wykluczony z postępowania. Oferta nr 7 złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CONSTANS” Konstanty Jagielski ul. Podmurna 6, 87 – 400 Golub – Dobrzyń została odrzucona a Wykonawca, który ją złożył został wykluczony z postępowania. Oferta nr 8 złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlane „R – BUD” Spółka z o.o. ul. Bohaterów Czerwca 1956 r. 1 A, 87 – 500 Rypin została odrzucona a Wykonawca, który ją złożył został wykluczony z postępowania. Oferta nr 9 złożona przez „BUDROX” Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Zagospodarowania Terenów Zielonych Spółka z o.o. ul. Płocka 44a, 09 – 500 Gostynin została odrzucona a Wykonawca, który ją złożył został wykluczony z postępowania. Oferta nr 10 złożona przez Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „INSTALREM” inż. Krystian Kraus Gać 9, 86 – 302 Grudziądz została odrzucona a Wykonawca, który ją złożył został wykluczony z postępowania. Oferta nr 11 złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlane „Jack – Bud” Jacek Grabowski os. B. Chrobrego Pawilon 110, 60 – 681 Poznań została odrzucona a Wykonawca, który ją złożył został wykluczony z postępowania. Oferta nr 12 złożona przez ZAKŁAD BUDOWLANY „DEDAL” Hieronim Tomczyk Sobowo 7B, 09 – 414 Brudzeń Duży została odrzucona. Oferta nr 13 złożona przez P.P.H.U. KAMI – BUD Rętwiny 39, 87 – 404 Radomin została odrzucona a Wykonawca, który ją złożył został wykluczony z postępowania. Oferta nr 14 złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MONIMAR” Marcin Kucharuk ul. Zbiegniewskiej 77, 87 – 800 Włocławek została odrzucona a Wykonawca, który ją złożył został wykluczony z postępowania. Oferta nr 15 złożona przez Spółka Budowlano – Usługowa BUDEX Lutomirski i wspólnicy Sp. J. ul. Budowlana 3, 87 – 600 Lipno została odrzucona a Wykonawca, który ją złożył został wykluczony z postępowania. Oferta nr 17 złożona przez Zakład Ogólnobudowlany „WIECHBUD” Wiesław Detmer Rojewo 3, 87 – 515 Rogowo została odrzucona a Wykonawca, który ją złożył został wykluczony z postępowania. Oferta nr 18 złożona przez ROYTER INVEST Sp. z o.o. ul. Ugory 17, 87 – 100 Toruń została odrzucona a Wykonawca, który ją złożył został wykluczony z postępowania. W załączeniu streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Burmistrz Miasta Rypina mgr Marek Błaszkiewicz  

zamówienie na:

Remont nawierzchni ul. Kępa

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP. 341 – 12/10
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 11 października 2010  13:00
wynik postępowania: Rypin, 09.11.2010 rok ZP. 341 – 12 – 14/10 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni ul. Kępa” w oznaczonym terminie wpłynęło 7 ofert. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta nr 3 złożona przez Firmę Handlowo – Usługową „ITC” Angelika Jabłońska, Baruchowo 8 A, 87 – 821 Baruchowo. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 w/w Ustawy. Oferta nr 3 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87 – 600 Lipno została uznana za ważną. Oferta nr 2 złożona przez firmę Handel i Usługi Budowlane „ER – BRUK” Avetisyan Karen, ul. Ogrodowa 5, 87 – 603 Wielgie została uznana za ważną. Oferta nr 4 złożona przez Zakład Usługowo – Produkcyjny „EKO – DRÓG” Sp. z o.o., ul. Toruńska 222, 87 – 805 Włocławek została uznana za ważną. Oferta nr 5 złożona przez firmę ROMEW Ewa Talkiewicz, ul. Kępa 10 A, 87 – 500 Rypin została odrzucona a Wykonawca, który ją złożył został wykluczony z postępowania. Oferta nr 6 złożona przez P.H.U. Usługi Brukarskie Dariusz Korcz, ul. Warszawska 5, Borkowo Kościelne, 09 – 200 Sierpc została odrzucona a Wykonawca, który ją złożył został wykluczony z postępowania. Oferta nr 7 złożona przez Biuro Projektów i Inwestycji „PROBUD” S.C., ul. Konstytucji 3 Maja 33, 09 – 200 Sierpc została odrzucona a Wykonawca, który ją złożył został wykluczony z postępowania. W załączeniu streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Burmistrz Miasta Rypina mgr Marek Błaszkiewicz  

zamówienie na:

Przebudowa podjazdów przy budynkach komunalnych ul. 3 Maja 44 i 48

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.341-13/10
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 11 października 2010  10:00
wynik postępowania: Rypin, 22.10.2010 rok ZP. 341 – 13 – 4/10 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa podjazdów przy budynkach komunalnych ul. 3 Maja 44 i 48” w oznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta nr 2 złożona przez firmę HANDEL I USŁUGI BUDOWLANE „ER – BRUK” Avetisyan Karen, ul. Ogrodowa 5, 87 – 603 Wielgie . Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 w/w Ustawy. Oferta nr 2 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87 – 600 Lipno została uznana za ważną. Oferta nr 3 złożona przez ROLPOL spółka cywilna P. Ozimkiewicz, B. Chrzanowska, ul. Paderewskiego 8/45, 09 – 200 Sierpc została odrzucona a Wykonawca, który ją złożył został wykluczony z postępowania. W załączeniu streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Burmistrz Miasta Rypina mgr Marek Błaszkiewicz  

zamówienie na:

Dostawa sprzętu komputerowego

zamawiający: Urząd Miejski w Rypinie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP. 341 A - 27/10
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 8 października 2010  15:30
wynik postępowania: Rypin, 12.10.2010 r. ZP. 341 A – 27/10 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa sprzętu komputerowego”. Numer postępowania ZP. 341 A – 27/10. Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa sprzętu komputerowego” za najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym została uznana oferta firmy Centrum Informatyczne POLSOFT Arkadiusz Seroczyński, E. Karkut – Czarnobil, K. Ptaszyński, ul. Bukowiecka 92, 03 – 893 Warszawa. W/w Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 18 806,30 zł. Burmistrz Miasta Rypina mgr Marek Błaszkiewicz  

zamówienie na:

Dostawa kserokopiarki

zamawiający: Urząd Miejski w Rypinie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP. 341 A - 28/10
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 8 października 2010  15:30
wynik postępowania: Rypin, 12.10.2010 r. ZP. 341 A – 29/10 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa kserokopiarki”. Numer postępowania ZP. 341 A – 29/10. Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa kserokopiarki” za najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym została uznana oferta firmy „FAXIKOP” Leszek Strzyżewski Autoryzowany Dealer Sharp, ul. M. Skłodowskiej – Curie 38B, 85 – 099 Bydgoszcz. W/w Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 4 599,40 zł. Burmistrz Miasta Rypina mgr Marek Błaszkiewicz  

zamówienie na:

Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sommera

zamawiający: Gmina Miasta Rypina
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP. 341 A – 26/10
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 24 września 2010  15:30
wynik postępowania: Rypin, 29.09.2010 r. ZP. 341 A – 26/10 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sommera”. Numer postępowania ZP. 341 A – 26/10. Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sommera” za najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym została uznana oferta firmy USŁUGI BRUKARSKIE I BUDOWLANE SŁAWOMIR PRZYZIÓŁKOWSKI, ul. Zbożowa 35A, 87 – 100 Toruń. W/w Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 29 117,47 zł. Burmistrz Miasta Rypina mgr Marek Błaszkiewicz  

zamówienie na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Przebudowa drogi, budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w ramach projektu Rypiński Obszar Gospodarczy Bielawki

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP. 341 – 11/10
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 24 września 2010  13:00
wynik postępowania: Rypin, 18.10.2010 roku ZP. 341 – 11 – 10/10 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Przebudowa drogi, budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w ramach projektu Rypiński Obszar Gospodarczy Bielawki” w oznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta nr 3 złożona przez Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej Sp. z o.o., ul. Gajowa 99, 85 – 717 Bydgoszcz. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 w/w Ustawy. Oferta nr 3 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta nr 1 złożona przez Firma PROFIL P.W. MARCIN BĄKOWSKI, ul. Jeziorna 40, 85 – 436 Bydgoszcz została uznana za ważną. Oferta nr 2 złożona przez INWESTPROJEKT Sp. z o.o., ul. Glinki 92, 85 – 861 Bydgoszcz została uznana za ważną. Oferta nr 4 złożona przez Proksen Sp. z o.o., ul. Lubicka 44, 87 – 100 Toruń została uznana za ważną. Oferta nr 5 złożona przez PRZEDSIĘBIORSTWO Gospodarki Wodno – Ściekowej „BIOBOX” Wiesław Mikołajczuk, ul. Polna 101, 87 – 100 Toruń została odrzucona a Wykonawca, który ją złożył został wykluczony z postępowania. W załączeniu streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Burmistrz Miasta Rypina mgr Marek Błaszkiewicz  

zamówienie na:

Budowa chodnika i przebudowa wjazdów na posesje w obrębie pasa drogowego ul. Ogrodowej

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.341-8/10
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 24 września 2010  10:00
wynik postępowania: Rypin, 06.10.2010 rok ZP. 341 – 8 – 5/10 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika i przebudowa wjazdów na posesje w obrębie pasa drogowego ul. Ogrodowej” w oznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta nr 2 złożona przez firmę BRUKBUD Sławomir Przyziółkowski, ul. Zbożowa 35A/7, 87 – 100 Toruń. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 w/w Ustawy. Oferta nr 2 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87 – 600 Lipno została uznana za ważną. W załączeniu streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Burmistrz Miasta Rypina mgr Marek Błaszkiewicz  

zamówienie na:

Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych w ramach projektu Z Nauką Ścisłą za Pan Brat

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PO KL 341 – 9/10
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 21 września 2010  10:00
wynik postępowania: Rypin, 13.10.2010 rok PO KL 341 – 9 – 10/10 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych w ramach projektu Z Nauką Ścisłą za Pan Brat” w oznaczonym terminie wpłynęło 7 ofert. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta nr 5 złożona przez PARTNER PREMIUM Salata Sawczak i S-ka, Spółka Jawna, ul. Graniczna 46, 09 – 407 Płock. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 w/w Ustawy. Oferta nr 5 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta nr 1 złożona przez PARTNER XXI-PIK Sp. z o.o., ul. Fordońska 246, 85 – 766 Bydgoszcz została uznana za ważną. Oferta nr 2 złożona przez AMAD Sp. z o.o., ul. Łąkowa 31, 05 – 092 Łomianki została uznana za ważną. Oferta nr 3 złożona przez PARTNER XXI KLEKS Spółka Jawna Mieczysława Wójcik, Wiesław Wójcik, ul. Szosa Lubicka 22, 87 – 100 Toruń została odrzucona. Oferta nr 4 złożona przez Aramus DLA TWOJEGO BIURA, Aleja Pokoju 3, 31 – 548 Kraków została odrzucona. Oferta nr 6 złożona przez P.W. Redis Janicka Kantorski sp. j., ul. Polna 124/126, 87 – 100 Toruń została odrzucona. Oferta nr 7 złożona przez NEO – SYSTEM Marcin Krajewski, ul. Podgórna 80 b, 87 – 300 Brodnica została uznana za ważną. W załączeniu streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Burmistrz Miasta Rypina mgr Marek Błaszkiewicz  

zamówienie na:

ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I DOSTAWA TABLIC INFORMACYJNYCH PROJEKTU PN. RYPIŃSKI OBSZAR GOSPODARCZY BIELAWKI

zamawiający: Gmina Miasta Rypina
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP. 341 A-25/10
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 20 września 2010  16:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze oferty poniżej 

zamówienie na:

Wydanie publikacji w ramach projektu Z Nauką Ścisłą za Pan Brat

zamawiający: Gmina Miasta Rypina
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PO KL 341 – 10/10
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 13 września 2010  10:00
wynik postępowania: Rypin, 22.09.2010 rok PO KL 341 – 10 – 15/10 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Wydanie publikacji w ramach projektu Z Nauką Ścisłą za Pan Brat” w oznaczonym terminie wpłynęło 7 ofert. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta nr 4 złożona przez Oficynę Drukarską Jacek Chmielewski, ul. Sokołowska 12a, 01 – 142 Warszawa. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 w/w Ustawy. Oferta nr 4 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta nr 1 złożona przez OMIKRON Sp. z o.o., ul. Kutrzeby 15, 05 – 082 Stare Babice została uznana za ważną. Oferta nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe ZAPOL Dmochowski, Sobczyk, Spółka Jawna, Al. Piastów 42, 71 – 062 Szczecin została uznana za ważną. Oferta nr 3 złożona przez Wydawnictwo UNITEX Sp. z o.o., ul. Glinki 144, 85 – 861 Bydgoszcz została odrzucona a Wykonawca został wykluczony z postępowania. Oferta nr 5 złożona przez Media Consulting Agency Irina Cicherina, ul. Słotna 5, 53 – 023 Wrocław została uznana za ważną. Oferta nr 6 złożona przez MKK Sp. z o.o., ul. Dworcowa 4, 87 – 400 Golub – Dobrzyń została uznana za ważną. Oferta nr 7 złożona przez Syriusz, ul. Świętopełka 36 F/19, 87 – 100 Toruń została odrzucona a Wykonawca został wykluczony z postępowania. W załączeniu streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Burmistrz Miasta Rypina mgr Marek Błaszkiewicz  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 48) starsze przetargi »