Przetargi rozstrzygnięte z 2009 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 24) starsze przetargi »zamówienie na:

Usługi przewozowe na terenach gmin: Brzuze, Słupsk i Wąpielsk w ramach projektu Z Nauką Ścisłą za Pan Brat

zamawiający: Gmina Miasta Rypina
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: POKL341–18/09
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 30 grudnia 2009  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej 

zamówienie na:

Usługi przewozowe na terenie Miasta i Gminy Kłodawa oraz gmin Rypin i Szczutowo w ramach projektu Z Nauką Ścisłą za Pan Brat

zamawiający: Gmina Miasta Rypina
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: POKL341–19/09
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 30 grudnia 2009  10:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o wyniku wyboru oferty - Część II i III, Streszczenia oceny i porównania złożonych ofert - Część II i III oraz Ogłoszenie o Unieważnieniu postępowania - Część I poniżej 

zamówienie na:

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie miasta Rypina w 2010 rpku

zamawiający: Gmina Miasta Rypina
tryb zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy: ZP. 341-16/09
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 29 grudnia 2009  10:00
wynik postępowania: W załączeniu 

zamówienie na:

WYKONANIE USŁUGI ZAPROJEKTOWANIA, WYKONANIA I DOSTAWY MATERIAŁÓW PROMOCYJNO – INFORMACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU SZKOŁA RÓWNYCH SZANS”

zamawiający: Gmina Miasta Rypina
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP. 341A-31/09
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 27 listopada 2009  15:30
wynik postępowania: Ogłoszenie o wyborze oferty poniżej 

zamówienie na:

Dostawa projektorów i pomocy edukacyjnych w ramach projektu Z Nauką Ścisłą za Pan Brat

zamawiający: Gmina Miasta Rypina
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PO KL 341-16/09
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 17 listopada 2009  13:00
wynik postępowania: Rypin, 23.11.2009 rok PO KL 341 – 16 – 6/09 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 z późn. zm) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa projektorów i pomocy edukacyjnych w ramach projektu Z Nauką Ścisłą za Pan Brat” w oznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty. Za najkorzystniejszą ofertę została uznana i wybrana oferta nr 3 złożona przez MP VISUAL S.C. Mirosław Konarski, Piotr Nadolski, ul. Wolności 362, 41 – 800 Zabrze. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 w/w Ustawy. Oferta nr 3 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta nr 1 złożona przez Verx Sp. z o.o., ul. Pilotów 71, 31 – 462 Kraków została odrzucona, a Wykonawca, który ją złożył został wykluczony z udziału w postępowaniu. Oferta nr 2 złożona przez ProAUDIO – AVT Spółka z o.o., ul. Stalowa 80, 53 – 440 Wrocław została uznana za ważną. W załączeniu streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Burmistrz Miasta Rypina mgr Marek Błaszkiewicz  

zamówienie na:

Usługi przewozowe na terenie gminy Wąpielsk w ramach projektu Z Nauką Ścisłą za Pan Brat

zamawiający: Gmina Miasta Rypina
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PO KL 341-15/09
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 17 listopada 2009  10:00
wynik postępowania: Rypin, 19.11.2009 rok PO KL 341 – 15 – 3/09 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 z późn. zm) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Usługi przewozowe na terenie gminy Wąpielsk w ramach projektu Z Nauką Ścisłą za Pan Brat” w oznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta, złożona przez TRANS – CARO Przewozy Autokarowe Teresa Władecka, ul. Żeromskiego 36/4, 87 – 400 Golub – Dobrzyń, która została uznana za korzystną i wybrana. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 w/w Ustawy. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. W załączeniu streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Burmistrz Miasta Rypina mgr Marek Błaszkiewicz  

zamówienie na:

Budowa chodnika przy ul. Spokojnej

zamawiający: Gmina Miasta Rypina
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP. 341 - 14/09
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 28 października 2009  10:00
wynik postępowania: Rypin, 10.11.2009 rok ZP. 341 – 14 – 4/09 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika przy ul. Spokojnej” w oznaczonym terminie wpłynęło 8 ofert. Za najkorzystniejszą ofertę została uznana i wybrana oferta nr 4 złożona przez P.H.U. USŁUGI BRUKARSKIE Dariusz Korcz, Borkowo Kościelne, ul. Warszawska 5, 09 – 200 Sierpc. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 w/w Ustawy. Oferta nr 4 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta nr 1 złożona przez Firmę Ogólnobudowlaną Roman Zgliński, ul. Cholewińskiego 11/35, 87 – 500 Rypin została odrzucona, a Wykonawca, który ją złożył został wykluczony z udziału w postępowaniu. Oferta nr 2 złożona przez P.P.H.U. KAMI – BUD, Rętwiny, 87 – 404 Radomin została odrzucona, a Wykonawca, który ją złożył został wykluczony z udziału w postępowaniu. Oferta nr 3 złożona przez ROMEW Ewa Talkiewicz, ul. Kępa 10A, 87 – 500 Rypin została uznana za ważną. Oferta nr 5 złożona przez HANDEL I USŁUGI BUDOWLANE „ER – BRUK” Avetisyan Karen, ul. Ogrodowa 5, 87 – 603 Wielgie została uznana za ważną. Oferta nr 6 złożona przez Firmę Handlowo – Usługową „KOPPAL” Jacek Kęsicki, Brzozówka, ul. Wierzbowa 5, 87 – 123 Dobrzejewice została uznana za ważną. Oferta nr 7 złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87 – 600 Lipno została uznana za ważną. Oferta nr 8 złożona przez Zakład Usługowy „KUL – BRUK” Zdzisław Kulig, Nowa Wieś 6, 87 – 603 Wielgie została odrzucona, a Wykonawca, który ją złożył został wykluczony z udziału w postępowaniu. W załączeniu streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Burmistrz Miasta Rypina mgr Marek Błaszkiewicz  

zamówienie na:

Usługi przewozowe na terenach gmin: Brzuze, Słupsk i Wąpielsk w ramach projektu Z Nauką Ścisłą za Pan Brat

zamawiający: Gmina Miasta Rypina
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PO KL 341-13/09
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 7 października 2009  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w Części I i Przyczyna Unieważnienia w Częściach II i III poniżej 

zamówienie na:

Zorganizowanie i przeprowadzenie w imieniu i na rzecz Zamawiającego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej o ogólnej powierzchni 3,6504 ha, położonej w Rypinie przy ul. Bielawki

zamawiający: Gmina Miasta Rypina
tryb zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy: ZP. 341–12/09
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 17 września 2009  12:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia poniżej 

zamówienie na:

Usługi przewozowe na terenach: Miasta i Gminy Kłodawa oraz gmin: Rogowo, Rypin i Skrwilno w ramach projektu Z Nauką Ścisłą za Pan Brat

zamawiający: Gmina Miasta Rypina
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PO KL 341-10/09
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 10 września 2009  10:00
wynik postępowania: Przyczyna unieważnienia w Częściach II i IV oraz Wynik postępowania w Części I i Części III poniżej  

zamówienie na:

Usługi przewozowe na terenach: Miasta i Gminy Kłodawa oraz gmin: Rogowo, Rypin, Skrwilno i Szczutowo w ramach projektu Z Nauką Ścisłą za Pan Brat

zamawiający: Gmina Miasta Rypina
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PO KL 341-8/09
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 31 sierpnia 2009  10:00
wynik postępowania: Przyczyna unieważnienia w Częściach I, II, III i IV oraz Wynik postępowania w Części V poniżej 

zamówienie na:

Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Rypinie

zamawiający: Gmina Miasta Rypina
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 23 lipca 2009  13:00
wynik postępowania: Rypin, 31.07.2009 rok ZP. 341 – 10 – 6/09 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Rypinie” w oznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. Za najkorzystniejszą ofertę została uznana i wybrana oferta nr 1 złożona przez Limex Plus Sp. z o .o., ul. Fordońska 393, 85 – 766 Bydgoszcz. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 w/w Ustawy. Oferta nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe LEM – BUD Sp. z o. o., ul. Okólna 128, 87 – 100 Toruń została odrzucona, ponieważ złożył ją Wykonawca, który został wykluczony z udziału w postępowaniu. W załączeniu streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Burmistrz Miasta Rypina mgr Marek Błaszkiewicz  

zamówienie na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pod nazwą Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 14 lipca 2009  10:00
wynik postępowania: Rypin, 23.07.2009 rok ZP. 341 – 11 – 6/09 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pod nazwą Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie” w oznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty. Za najkorzystniejszą ofertę została uznana i wybrana oferta nr 2 złożona przez Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo obsługi Inwestycyjnej Sp. z o. o., ul. Gajowa 99, 85 – 717 Bydgoszcz – Lider Konsorcjum i Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o. o., ul. Dąbroszczaków 39, 10 – 542 Olsztyn – Partner. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 w/w Ustawy. Oferta nr 2 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta nr 1 złożona przez BUD – INVENT Sp. z o. o., ul. Filtrowa 67 bud. D lok. 111, 02 – 055 Warszawa została uznana za ważną. Oferta nr 3 złożona przez Konsorcjum firm: Grontmij Polska Sp. z o. o., ul. Ziębicka 35, 60 – 164 Poznań – Lider Konsorcjum i Grontmij Nederland B.V., De Holle Bilt 22, 3732 HM De Bilt, Holandia – Partner Konsorcjum została uznana za ważną. W załączeniu streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Burmistrz Miasta Rypina mgr Marek Błaszkiewicz  

zamówienie na:

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie miasta Rypina w II półroczu 2009

zamawiający: Gmina Miasta Rypina
tryb zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy:
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 25 czerwca 2009
wynik postępowania: W załączeniu 

zamówienie na:

Wykonanie wentylacji i klimatyzacji sali kinowo - teatralnej oraz technologii węzła cieplnego w ramach inwestycji pn. Termomodernizacja budynku kina - Rypińskiego Centrum Promocji i Kultury w Rypinie

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 15 czerwca 2009  13:00
wynik postępowania: Rypin, 06.07.2009 rok ZP. 341 – 6 – 8/09 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Wykonanie wentylacji i klimatyzacji sali kinowo – teatralnej oraz technologii węzła cieplnego” w ramach inwestycji pn. Termomodernizacja budynku kina – Rypińskiego Centrum Promocji i Kultury w Rypinie w oznaczonym terminie wpłynęło 9 ofert. Za najkorzystniejszą ofertę została uznana i wybrana oferta nr 6 złożona przez INSTALATORSTWO SANITARNE, Stefan Wilamowski, ul. Sienkiewicza 7/32, 87 – 400 Golub – Dobrzyń. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 w/w Ustawy. Oferta nr 6 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo WENO Węgrzyn i Nowacki, Spółka Jawna, ul. Mostowa 2, 64 – 800 Chodzież została uznana za ważną. Oferta nr 2 złożona przez PGB POLTERM, Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Przemysłowych i Ciepłowniczych, Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 2, 11 – 034 Stawiguda została uznana za ważną. Oferta nr 3 złożona przez REFSYSTEM Sp. z o. o., ul. Chełmińska 101, 86 – 300 Grudziądz została uznana za ważną. Oferta nr 4 złożona przez TEWES – KLIMA Sp. J., W. Skowrońska & D. Gorazda – Skowrońska, ul. Warmińska 28 lok. 5, 10 – 545 Olsztyn została uznana za ważną. Oferta nr 5 złożona przez RAWENT Michał Radecki, ul. Skawińska 33/37, 61 – 333 Poznań została uznana za ważną. Oferta nr 7 złożona przez CLIMA KOMFORT Sp. J., Adam Witkowiak, Waldemar Witkowiak, ul. Jeziorna 6, 86 – 300 Grudziądz została uznana za ważną. Oferta nr 8 złożona przez HYDRO – INSTAL, T. Sieruta, B. Sieruta, Sp. J., ul. Boh. Westerplatte 11, 07 – 410 Ostrołęka została uznana za ważną. Oferta nr 9 złożona przez PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE MIRES, ul. Włocławska 167, 87 – 100 Toruń została uznana za ważną. W załączeniu streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Burmistrz Miasta Rypina mgr Marek Błaszkiewicz  

zamówienie na:

Ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Miasta Rypina wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

zamawiający: Gmina Miasta Rypina
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 10 czerwca 2009  10:00
wynik postępowania: Rypin, 10.06.2009 rok ZP. 341 – 7 – 3/09 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Miasta Rypina wraz z jednostkami organizacyjnymi i Instytucjami Kultury” w oznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty. Za najkorzystniejszą ofertę została uznana i wybrana oferta nr 2 złożona przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, Przedstawicielstwo Generalne Toruń, ul. PCK 14, 87 – 100 Toruń. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 w/w Ustawy. Oferta nr 2 otrzymała najwyższą ilość punktów (97,80 pkt) na podstawie kryteriów oceny ofert. Oferta nr 1 złożona przez Sopockie Towarzystwo Ergo Hestia S.A., Przedstawicielstwo Korporacyjne w Toruniu, ul. Chełmińska 146 B, 87 – 100 Toruń została uznana za ważną. Oferta nr 3 złożona przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132, Przedstawiciel w Warszawie, ul. Sulejkowska 56/58, 04 – 129 Warszawa została uznana za ważną. W załączeniu streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Burmistrz Miasta Rypina mgr Marek Błaszkiewicz  

zamówienie na:

Termomodernizacja budynku kina - Rypińskiego Centrum Promocji i Kultury w Rypinie

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 4 czerwca 2009  13:00
wynik postępowania: Rypin, 19.06.2009 rok ZP. 341 – 5 – 9/09 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku kina – Rypińskiego Centrum Promocji i Kultury w Rypinie” w oznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert. Za najkorzystniejszą ofertę została uznana i wybrana oferta nr 4 złożona przez ROYTER INVEST Sp. z o.o., ul. Ugory 17, 87 – 100 Toruń. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 w/w Ustawy. Oferta nr 4 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta nr 1 złożona przez ROMEW Ewa Talkiewicz, ul. Kępa 10A, 87 – 500 Rypin została uznana za ważną. Oferta nr 2 złożona przez Spółdzielnię Pracy „INVENTUS”, ul. Grudziądzka 5, 85 – 130 Bydgoszcz została odrzucona. Oferta nr 3 złożona przez ANDREM s. c., ul. Piaski 39, 87 – 500 Rypin została uznana za ważną. Oferta nr 5 złożona przez Firmę Usługowo – Handlową „SPEC – BUD”, Klonowski Włodzimierz, ul. Mławska 46 F, 87 – 500 Rypin została uznana za ważną. W załączeniu streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Burmistrz Miasta Rypina mgr Marek Błaszkiewicz  

zamówienie na:

Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie

zamawiający: Gmina Miasta Rypina
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 29 maja 2009  13:00
wynik postępowania: Rypin, 25.06.2009 rok ZP. 341 – 2 – 67/09 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie” w oznaczonym terminie wpłynęło 11 ofert. Za najkorzystniejszą ofertę została uznana i wybrana oferta nr 4 złożona przez Konsorcjum firm: Mostostal Warszawa S.A., ul. Konstruktorska 11 A, 02 – 673 Warszawa – Lider Konsorcjum i Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Chemobudowa – Kraków” Spółka Akcyjna, ul. Klimeckiego 24, 30 – 705 Kraków – Partner. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 w/w Ustawy. Oferta nr 4 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta nr 1 złożona przez Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL – AQUA”, S.A., 05 – 500 Piaseczno, ul. Dworska 1 – Lider Konsorcjum i VECTRA S.A., 09 – 407 Płock, ul. Otolińska 21 – Partner Konsorcjum została uznana za ważną. Oferta nr 2 złożona przez ABM SOLID S.A., ul. Bartla 3, 33 – 100 Tarnów została uznana za ważną. Oferta nr 3 złożona przez Konsorcjum firm: Budizol Spółka Akcyjna, ul. Komunalna 8, 87 – 800 Włocławek – Lider Konsorcjum i Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Zagospodarowania Terenów Zielonych BUDROX, Spółka z o.o. ul. Płocka 44 a, 09 – 500 Gostynin została uznana za ważną. Oferta nr 5 złożona przez ERBUD S.A., ul. Puławska 300 A, 02 – 819 Warszawa została odrzucona. Oferta nr 6 złożona przez Konsorcjum firm: ALSTAL BUDOWNICTWO Spółka z o. o., ul. Cicha 7, 88 – 100 Inowrocław – Lider Konsorcjum i ALSTAL BUDOWNICTWO Alojzy Szczupak, Jacewo 76, 88 – 100 Inowrocław Partner Konsorcjum została odrzucona. Oferta nr 7 złożona przez Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „EKOBUD”, Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 8, 14 – 100 Ostróda – Lider Konsorcjum i OPB HOLDING Ireneusz Słowik, ul. Czarnieckiego 19 B, 14 – 100 Ostróda – Partner Konsorcjum została uznana za ważną. Oferta nr 8 złożona przez Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne SANMEL, Sp. z o.o., ul. Świerkowa 3, 87 – 300 Brodnica – Lider Konsorcjum, Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych i Technicznych MARBUD, Sp. z o.o., ul. Curie Skłodowskiej 69/4, 87 – 100 Toruń, Zakład Budowlano Produkcyjny WESTERBUD Sp. z o. o., ul. Świerkowa 9, 87 – 300 Brodnica, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe TRANSCOM, Sp. z o. o., ul. Józefowska 81, 40 – 145 Katowice została odrzucona. Oferta nr 9 złożona przez Przedsiębiorstwo Techniczno – Budowlane NICKEL, Sp. z o. o., Jelonek k/ Poznania, ul. Obornicka 6B, 62 – 002 Suchy Las została uznana za ważną. Oferta nr 10 złożona przez EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEX S.A., ul. Postępu 5a, 02 – 676 Warszawa została uznana za ważną. Oferta nr 11 złożona przez Konsorcjum firm: ELEKTROBUDOWA S.A., ul. Porcelanowa 12, 40 – 246 Katowice – Lider Konsorcjum i Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane „KORNAS”, ul. Św. Wojciecha 10, 78 – 100 Kołobrzeg – Partner Konsorcjum została uznana za ważną. W załączeniu streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Burmistrz Miasta Rypina mgr Marek Błaszkiewicz  

zamówienie na:

Przebudowa ul. Żeromskiego (bez chodników)

zamawiający: Gmina Miasta Rypina
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 28 maja 2009  13:00
wynik postępowania: Rypin, 08.06.2009 rok ZP. 341 – 4 – 4/09 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Żeromskiego (bez chodników)” w oznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. Za najkorzystniejszą ofertę została uznana i wybrana oferta nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87 – 600 Lipno. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 w/w Ustawy. Oferta nr 2 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta nr 1 złożona przez IZOSAN ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY, ul. Moczadło 1b, 87 – 300 Brodnica została uznana za ważną. W załączeniu streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Burmistrz Miasta Rypina mgr Marek Błaszkiewicz  

zamówienie na:

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta Rypina

zamawiający: Burmistrz Miasta Rypina
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 28 kwietnia 2009  12:00
wynik postępowania: Rypin, 30.04.2009 rok ZP. 341 – 3 – 3/09 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta Rypina” w oznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. Za najkorzystniejszą ofertę została uznana i wybrana oferta nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87 – 600 Lipno. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 w/w Ustawy. Oferta nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta nr 2 złożona przez Biuro Projektów i Inwestycji „PROBUD” s. c., ul. Konstytucji 3 Maja 33, 09 – 200 Sierpc została uznana za ważną. W załączeniu streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Burmistrz Miasta Rypina mgr Marek Błaszkiewicz  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 24) starsze przetargi »