Przetargi rozstrzygnięte z 2008 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)zamówienie na:

Przebudowa odcinka ulicy Lissowskiego w Rypinie w ramach zadania Przebudowa ulicy Żeromskiego i odcinka ulicy Lissowskiego

zamawiający: Burmistrz Miasta Rypina
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot okreś. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 30 września 2008  12:00
wynik postępowania: Rypin, 02.10.2008 rok ZP. 341 – 15 – 3/08 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka ulicy Lissowskiego w Rypinie” w ramach zadania Przebudowa ulicy Żeromskiego i odcinka ulicy Lissowskiego za najkorzystniejszą ofertę została uznana i wybrana oferta nr 1 złożona przez Zakład Usługowy „KUL – BRUK”, Zdzisław Kulig, Nowa Wieś 6, 87 – 603 Wielgie. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 w/w Ustawy. Oferta nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87 – 600 Lipno została uznana za ważną. W załączeniu streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Burmistrz Miasta Rypina mgr Marek Błaszkiewicz  

zamówienie na:

Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią w ramach programu pn. "Moje boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rypinie

zamawiający: Burmistrz Miasta Rypina
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot okreś. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 6 sierpnia 2008  13:00
wynik postępowania: Rypin, 14.08.2008 rok ZP. 341 – 13 – 6/08 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią w ramach programu pn. „Moje boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rypinie za najkorzystniejszą ofertę została uznana i wybrana oferta nr 3 złożona przez Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum – Spółka Budowlano – Usługowa „Budex” Cackowski, Lutomirski, Narowski, Politowski Sp. J., ul. Budowlana 3, 87 – 600 Lipno, Partner Konsorcjum – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Gretasport” Ilona Stańczyk, ul. Jaworowa 2, 41 – 300 Dąbrowa Górnicza. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 w/w Ustawy. Oferta nr 3 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta nr 1 złożona przez PANORAMA II, Sp. z o.o., ul. Słoneczna 73, 81 – 605 Gdynia została uznana za ważną. Oferta nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne „SANMEL” Sp. z o.o., ul. Świerkowa 3, 87 – 300 Brodnica została odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 i art. 89 ust. 1 pkt 5 w/w Ustawy. W załączeniu streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Burmistrz Miasta Rypina mgr Marek Błaszkiewicz  

zamówienie na:

Termomodernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rypinie

zamawiający: Burmistrz Miasta Rypina
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: pon. kwot określ. w przep. wydan. na podstawie art. 11 ust.8
termin składania ofert: 16 czerwca 2008  12:00
wynik postępowania: Rypin, 27.06.2008 rok ZP. 341 – 11– 6/08 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Termomodernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rypinie” za najkorzystniejszą ofertę została uznana i wybrana oferta nr 3 złożona przez Zakład Usługowy Malarsko – Murarski, Usługi Transportowe, Marek Westfal, ul. Wojska Polskiego 8/35, 87 – 500 Rypin. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 w/w Ustawy. Oferta nr 3 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta nr 1 złożona przez Firmę Wielobranżową KRAJAN, Jan Krawulski, ul. Cholewińskiego 11/23, 87 – 500 Rypin została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4 i art. 24 ust. 2 pkt 3 w/w Ustawy. Oferta nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „EKOTERM” Spółka Jawna, Karol Byczkowski, Bogdan Statkiewicz, Piotr Słomczewski, ul. Polna 26/74, 87 – 800 Włocławek została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 w/w Ustawy. W załączeniu streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Burmistrz Miasta Rypina mgr Marek Błaszkiewicz  

zamówienie na:

Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie

zamawiający: Burmistrz Miasta Rypina
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: pon. kwot określ. w przepisach wydanych na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 2 czerwca 2008  12:00
wynik postępowania: Rypin, 04.06.2008 rok ZP. 341 – 10 – 3/08 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie” za najkorzystniejszą ofertę została uznana i wybrana oferta nr 2 złożona przez Zakład Usługowy Malarsko – Murarski, Usługi Transportowe, Marek Westfal, ul. Wojska Polskiego 8/35, 87 – 500 Rypin. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 w/w Ustawy. Oferta nr 2 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta nr 1 złożona przez RuBeCo Sp. z o.o., ul. Lidzbarska 47, 87 – 300 Brodnica została uznana za ważną. W załączeniu streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Burmistrz Miasta Rypina mgr Marek Błaszkiewicz  

zamówienie na:

Przebudowa ulicy Konopnickiej - budowa chodnika

zamawiający: Burmistrz miasta Rypina
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: pon. kwot. okreś. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 8 maja 2008  12:00
wynik postępowania: Rypin, 14.05.2008 rok ZP. 341 – 9 – 3/08 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Konopnickiej – budowa chodnika” za najkorzystniejszą ofertę została uznana i wybrana oferta nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES”, Sp. z o.o., ul. E. Orzeszkowej 4, 87 – 500 Rypin. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 w/w Ustawy. Oferta nr 2 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta nr 1 złożona przez Zakład Drogowo – Mostowy „DROMOST”, ul. Włocławska 18a/18, 87 – 600 Lipno została uznana za ważną. Oferta nr 3 złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87 – 600 Lipno została uznana za ważną. Oferta nr 4 złożona przez Zakład Usługowy „KUL – BRUK”, Zdzisław Kulig, Nowa Wieś 6, 87 – 603 Wielgie została uznana za ważną. Oferta nr 5 złożona przez GKL Grzegorz Kopiczyński, ul. Jagiellońska 4, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4 i art. 24 ust. 2 pkt 4 w/w Ustawy. W załączeniu streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Burmistrz Miasta Rypina mgr Marek Błaszkiewicz  

zamówienie na:

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 - skrzydło sali gimnastycznej

zamawiający: Burmistrz Miasta Rypina
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: pon. kwot. określ. na podst. art. 11 ust.8
termin składania ofert: 6 maja 2008  12:00
wynik postępowania: Rypin, 09.05.2008 rok ZP. 341 – 8 – 5/08 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 – skrzydło sali gimnastycznej” za najkorzystniejszą ofertę została uznana i wybrana oferta nr 2 złożona przez ANDREM S.C., ul. Piaski 39, 87 – 500 Rypin. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 w/w Ustawy. Oferta nr 2 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BESTEL” Sp. z o.o., ul. Gajowa 4, 85 – 087 Bydgoszcz została uznana za ważną. Oferta nr 3 złożona przez Firmę Usługowo – Handlową, „SPEC – BUD”, Klonowski Włodzimierz, ul. Mławska 46 F, 87 – 500 Rypin została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4 i art. 24 ust. 2 pkt 4 w/w Ustawy. Oferta nr 4 złożona przez Zakład Usługowy Malarsko – Murarski, Usługi Transportowe, Marek Westfal, ul. Wojska Polskiego 8/35, 87 – 500 Rypin została uznana za ważną. W załączeniu streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Burmistrz Miasta Rypina mgr Marek Błaszkiewicz  

zamówienie na:

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta Rypina

zamawiający: Burmistrz Miasta Rypina
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot okreś. w przepisach wydan. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 9 kwietnia 2008  12:00
wynik postępowania: Rypin, 15.04.2008 rok ZP. 341 – 7 – 3/08 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta Rypina” w oznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. Za najkorzystniejszą ofertę została uznana i wybrana oferta nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87 – 600 Lipno. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 w/w Ustawy. Oferta nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta nr 2 złożona przez Zakład Drogowo – Mostowy „DROMOST”, ul. Włocławska 18a/18, 87 – 600 Lipno została uznana za ważną. W załączeniu streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Burmistrz Miasta Rypina mgr Marek Błaszkiewicz  

zamówienie na:

Remont parkingu przy skrzyżowaniu ulic Mławska - Lissowskiego w Rypinie

zamawiający: Burmistrz Miasta Rypina
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: pon. kwot określ.w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 2 kwietnia 2008  12:00
wynik postępowania: Rypin, 16.04.2008 rok ZP. 341 – 5 – 4/08 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Remont parkingu przy skrzyżowaniu ulic Mławska – Lissowskiego w Rypinie” za najkorzystniejszą ofertę została uznana i wybrana oferta nr 9 złożona przez Zakład Usługowy „KUL – BRUK”, Zdzisław Kulig, Nowa Wieś 6, 87 – 603 Wielgie. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 w/w Ustawy. Oferta nr 9 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta nr 1 złożona przez Firmę Wielobranżową KRAJAN, Jan Krawulski, ul. Cholewińskiego 11/23, 87 – 500 Rypin została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4 i art. 24 ust. 2 pkt 3 w/w Ustawy. Oferta nr 2 złożona przez P.H.U. „REMAR”, Katarzyna Mordzińska, ul. Dworcowa 46, 09 – 400 Płock została uznana za ważną. Oferta nr 3 złożona przez Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES”, Spółka z o.o., ul. E. Orzeszkowej 4, 87 – 500 Rypin została uznana za ważną. Oferta nr 4 złożona przez Budownictwo Ogólne – Usługi, Krzysztof Gółkowski, ul. Graniczna 9, 87 – 300 Brodnica została uznana za ważną. Oferta nr 5 złożona przez „FALBRUK”, M. Tęgowski, Jedwabno 16, 87 – 162 Lubicz została uznana za ważną. Oferta nr 6 złożona przez PPHU „KOM – BUD”, Kazimierz Mastalerski, ul. Ptasia 2A, 87 – 800 Włocławek została uznana za ważną. Oferta nr 7 złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87 – 600 Lipno została uznana za ważną. Oferta nr 8 złożona przez ANDREM s.c., ul. Piaski 39, 87 – 500 Rypin została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4 i art. 24 ust. 2 pkt 3 w/w Ustawy. Oferta nr 10 złożona przez Zakład Usługowy Malarsko – Murarski, Usługi Transportowe, Marek Westfal, ul. Wojska Polskiego 8/35, 87 – 500 Rypin została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4 i art. 24 ust. 2 pkt 3 w/w Ustawy. W załączeniu streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Burmistrz Miasta Rypina mgr Marek Błaszkiewicz  

zamówienie na:

Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rypina w wybranym obszarze - obszar III wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

zamawiający: Burmistrz Miasta Rypina
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: pon. kwot. okreś. w przepisach wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 19 marca 2008  12:00
wynik postępowania: Rypin, 31.03.2008 rok ZP. 341 – 6 – 3/08 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rypina w wybranym obszarze – obszar III wraz z prognozą oddziaływania na środowisko” w oznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty. Za najkorzystniejszą ofertę została uznana i wybrana oferta nr 1 złożona przez Konsorcjum: URBS – Grupa Projektowa S.C., ul. Gen. Zajączka 19/60, 01 – 505 Warszawa i Stanisław Grzegorz Korpanty, ul. 17 Stycznia 13, 06 – 400 Ciechanów. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 w/w Ustawy. Oferta nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta nr 2 złożona przez BUDPLAN Sp. z o.o., ul. Kilickiego 26B lok. 10, 04 – 390 Warszawa została uznana za ważną. Oferta nr 3 złożona przez STRUKTURA Planowanie Przestrzenne GIS, Katarzyna Łukowicz, ul. Piaskowa 29, 80 – 025 Gdańsk została uznana za ważną. W załączeniu streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Burmistrz Miasta Rypina mgr Marek Błaszkiewicz  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę budynku mieszkalnego (socjalnego) przy ulicy Ogrodowej w Rypinie

zamawiający: Burmistrz Miasta Rypina
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot okr. w przepisach wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 25 lutego 2008  10:00
wynik postępowania: Rypin, 05.03.2008 rok ZP. 341 – 2 – 4/08 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę budynku mieszkalnego (socjalnego) przy ulicy Ogrodowej w Rypinie” za najkorzystniejszą ofertę została uznana i wybrana oferta nr 5 złożona przez „KOM – BUD” Przedsiębiorstwo Budowlane, Spółka z o.o., ul. Gajdy 2, 87 – 300 Brodnica. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 w/w Ustawy. Oferta nr 5 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta nr 1 złożona przez Biuro Usług Projektowych INSTALKOMFORT, Krzysztof Łukasz Maciejewski, ul. Dworcowa 62/99, 10 – 347 Olsztyn została uznana za ważną. Oferta nr 2 złożona przez ARCHITEKTOR Sp. z o.o., Biuro Studiów i Projektów Budownictwa, ul. Cicha 8, 61 – 710 Poznań została uznana za ważną. Oferta nr 3 złożona przez Biuro Projektowo – Badawcze Budownictwa Ogólnego „MIASTOPROJEKT – BYDGOSZCZ” Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 12a, 85 – 067 Bydgoszcz została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 w/w Ustawy. Oferta nr 4 złożona przez ConstructoR, Pracownia Projektowa, Michał Wałkuski, ul. Chrobrego 11/6, 44 – 194 Knurów została uznana za ważną. Oferta nr 6 złożona przez Witolda Pesta Projektowanie i Nadzór Budowlany, ul. Gajdy 1, 87 –300 Brodnica została uznana za ważną. Oferta nr 7 złożona przez Zakład Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUD” inż. Benedykt Reder, ul. Ks. Dr Wł. Łęgi 1/27, 86 – 300 Grudziądz została uznana za ważną. W załączeniu streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Burmistrz Miasta Rypina mgr Marek Błaszkiewicz  

zamówienie na:

Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Rypina

zamawiający: Burmistrz Miasta Rypina
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot określ. w przepis. wydanych na podst. art. 11 ust.8
termin składania ofert: 11 lutego 2008  10:00
wynik postępowania: Rypin, 03.03.2008 rok ZP. 341 – 1 – 4/08 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Rypina” za najkorzystniejszą ofertę została uznana i wybrana oferta nr 2 złożona przez Włocławskie Towarzystwo Naukowe, ul. Plac Wolności 20, 87 – 800 Włocławek. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 w/w Ustawy. Oferta nr 2 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta nr 1 złożona przez INPLUS Sp. z o.o., ul. Wilczyńskiego 25 E/216, 10 – 688 Olsztyn została uznana za ważną. Oferta nr 3 złożona przez BUDPLAN Sp. z o.o., ul. Kickiego 26B lok. 10, 04 – 390 Warszawa została uznana za ważną. W załączeniu streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Burmistrz Miasta Rypina mgr Marek Błaszkiewicz  

Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)