Przetargi rozstrzygnięte z 2007 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)zamówienie na:

Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Miasta Rypina w 2007 roku w wysokości 1 000 000 złotych

zamawiający: Burmistrz Miasta rypina
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot okr. w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 4 grudnia 2007  10:00
wynik postępowania: Rypin, 06.12.2007 rok ZP. 341 – 17 – 5/07 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. Nr 164 poz. 1163 z 14 września 2006 roku z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Miasta Rypina w 2007 roku w wysokości 1 000 000 złotych” oferta nr 1 złożona przez Bank Ochrony Środowiska S.A., Oddział we Włocławku, ul. Kościuszki 15, 87 – 800 Włocławek została uznana za korzystną i wybrana. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 w/w Ustawy. Oferta nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. W załączeniu streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Burmistrz Rypina mgr Marek Błaszkiewicz  

zamówienie na:

Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 300 000 złotych na zakup gruntu

zamawiający: Burmistrz Miasta Rypina
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: pon. kwot okreś. w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8
termin składania ofert: 4 grudnia 2007  10:00
wynik postępowania: Rypin, 06.12.2007 rok ZP. 341 – 18 – 5/07 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. Nr 164 poz. 1163 z 14 września 2006 roku z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na zakup gruntu w wysokości 1 300 000 złotych” oferta nr 1 złożona przez Bank Ochrony Środowiska S.A., Oddział we Włocławku, ul. Kościuszki 15, 87 – 800 Włocławek została uznana za korzystną i wybrana. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 w/w Ustawy. Oferta nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. W załączeniu streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Burmistrz Rypina mgr Marek Błaszkiewicz  

zamówienie na:

Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Rypinie - etap I

zamawiający: Burmistrz Miasta Rypina
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 5 278 000 euro
termin składania ofert: 2 października 2007  13:00
wynik postępowania: Rypin, 03.10.2007 rok ZP. 341 – 15 – 3/07 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. Nr 164 poz. 1163 z 14 września 2006 roku z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Rypinie – etap I” za najkorzystniejszą ofertę została uznana i wybrana oferta nr 1 złożona przez Zakład Usługowy „KUL – BRUK”, Nowa Wieś 6, 87 – 603 Wielgie. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 w/w Ustawy. Oferta nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. W załączeniu streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Burmistrz Rypina mgr Marek Błaszkiewicz  

zamówienie na:

Przebudowa ulicy Ogrodowej - dojazd do budynków socjalnych

zamawiający: Burmistrz Miasta Rypina
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 5 278 000 euro
termin składania ofert: 14 września 2007  13:00
wynik postępowania: Rypin, 20.09.2007 rok ZP. 341 – 13 – 3/07 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. Nr 164 poz. 1163 z 14 września 2006 roku z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Ogrodowej – dojazd do budynków socjalnych” za najkorzystniejszą ofertę została uznana i wybrana oferta nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87 – 600 Lipno. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 w/w Ustawy. Oferta nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. W załączeniu streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Burmistrz Rypina mgr Marek Błaszkiewicz  

zamówienie na:

Wymiana okien w budynku Urzędu Miejskiego w Rypinie

zamawiający: Burmistrz Miasta Rypina
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwoty 5 278 000 Euro
termin składania ofert: 22 sierpnia 2007  10:00
wynik postępowania: Rypin, 30.08.2007 rok ZP. 341 – 12 – 3/07 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. Nr 164 poz. 1163 z 14 września 2006 roku z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Wymiana okien w budynku Urzędu Miejskiego w Rypinie” za najkorzystniejszą ofertę została uznana i wybrana oferta nr 3 złożona przez LIVAR Krzysztof Kaniecki i Andrzej Rezmer, Spółka Jawna, ul. Parkowa 24, 86 – 300 Grudziądz. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 w/w Ustawy. Oferta nr 3 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta nr 1 złożona przez ISSO, J. Czajkowski, Z. Górny, Spółka Jawna, ul. Inwalidów 51, 85 – 749 Bydgoszcz została odrzucona. Oferta nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno – Budowlanych „HYDROPOL”, Spółka Jawna, Krzysztof Sobaszek i Paweł Żółtowski, ul. Zamkowa 53, 09 – 500 Gostynin została uznana za ważną. W załączeniu streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Burmistrz Rypina mgr Marek Błaszkiewicz  

zamówienie na:

Remont chodnika ulicy Mławskiej w Rypinie

zamawiający: Burmistrz Miasta Rypina
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 5 278 000 euro
termin składania ofert: 17 lipca 2007  10:00
wynik postępowania: Rypin, 26.07.2007 rok ZP. 341 – 11 – 3/07 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. Nr 164 poz. 1163 z 14 września 2006 roku z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Remont chodnika ulicy Mławskiej w Rypinie” za najkorzystniejszą ofertę została uznana i wybrana oferta nr 3 złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87 – 600 Lipno. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 w/w Ustawy. Oferta nr 3 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta nr 1 złożona przez ROMEW, Ewa Talkiewicz, ul. Kępa 10 a, 87 – 500 Rypin została uznana za ważną. Oferta nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES”, Spółka z o.o., ul. E. Orzeszkowej 4, 87 – 500 Rypin została uznana za ważną. Oferta nr 4 złożona przez Zakład Usługowy „KUL – BRUK”, Zdzisław Kulig, Nowa Wieś 6, 87 – 603 Wielgie została uznana za ważną. Oferta nr 5 złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe, Usługi Brukarskie S.C., ul. Warszawska 5, Borkowo Kościelne, 09 – 200 Sierpc została odrzucona na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4, art. 24 ust. 4 i art. 89 ust. 1 pkt 5 w/w Ustawy. Oferta nr 6 złożona przez TRADE COMPANY „DELTA” Sp. z o.o., ul. Budowlanych 3, 86 – 300 Grudziądz została odrzucona na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4, art. 24 ust. 4 i art. 89 ust. 1 pkt 5 w/w Ustawy. Oferta nr 7 złożona przez HANDEL I USŁUGI BUDOWLANE „ER – BRUK”, Avetisyan Karen, ul. Ogrodowa 5, 87 – 603 Wielgie została uznana za ważną. W załączeniu streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Burmistrz Rypina mgr Marek Błaszkiewicz  

zamówienie na:

Opracowanie koncepcji budowy obwodnicy miasta Rypina

zamawiający: Burmistrz Miasta Rypina
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: mn. niż kw. okreś. w przepis. wydan. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 4 lipca 2007  10:30
wynik postępowania: Rypin, 16.07.2007 rok ZP. 341 – 10 – 3/07 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. Nr 164 poz. 1163 z 14 września 2006 roku z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Opracowanie koncepcji budowy obwodnicy miasta Rypina” za najkorzystniejszą ofertę została uznana i wybrana oferta nr 1 złożona przez Fundację „Rozwój ATR”, ul. Kordeckiego 20, 85 – 225 Bydgoszcz. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 w/w Ustawy. Oferta nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta nr 2 złożona przez Biuro Projektowo Inżynierskie Redan Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 69, 70 – 382 Szczecin została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 w/w Ustawy. Burmistrz Rypina mgr Marek Błaszkiewicz  

zamówienie na:

Wymiana pokrycia dachu na budynku Urzędu Miejskiego w Rypinie

zamawiający: Burmistrz Miasta Rypina
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 euro
termin składania ofert: 25 czerwca 2007  09:30
wynik postępowania: Rypin, 10.07.2007 rok ZP. 341 – 7 – 5/07 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. Nr 164 poz. 1163 z 14 września 2006 roku z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Wymiana pokrycia dachu na budynku Urzędu Miejskiego w Rypinie” za najkorzystniejszą ofertę została uznana i wybrana oferta nr 2 złożona przez Zakład Usługowy Malarsko – Murarski, Usługi Transportowe, Marek Westfal, ul. Wojska Polskiego 8/35, 87 – 500 Rypin. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 w/w Ustawy. Oferta nr 2 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. BURMISTRZ RYPINA mgr Marek Błaszkiewicz  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i modernizację gospodarki wodno - ściekowej na terenie Aglomeracji Rypin - obszar Gminy Miasta Rypin

zamawiający: Burmistrz Miasta Rypina
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 euro
termin składania ofert: 20 czerwca 2007  10:00
wynik postępowania: Rypin, 28.06.2007 rok ZP. 341 – 8 – 4/07 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. Nr 164 poz. 1163 z 14 września 2006 roku z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i modernizację gospodarki wodno – ściekowej na terenie Aglomeracji Rypin – obszar Gminy Miasta Rypin” za najkorzystniejszą ofertę została uznana i wybrana oferta nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej „BIOBOX”, Wiesław Mikołajczuk, ul. Polna 101, 87 – 100 Toruń. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 w/w Ustawy. Oferta nr 2 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Burmistrz Rypina mgr Marek Błaszkiewicz  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ulicy Ogrodowej - dojazd do budynków socjalnych

zamawiający: Burmistrz Miasta Rypina
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 euro
termin składania ofert: 18 kwietnia 2007  10:30
wynik postępowania: Rypin, 23.04.2007 rok ZP. 341 – 5 – 4/07 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. Nr 164 poz. 1163 z 14 września 2006 roku z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ulicy Ogrodowej – dojazd do budynków socjalnych” za najkorzystniejszą ofertę została uznana i wybrana oferta nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AS”, Anna Stanisławska, ul. Z. Krzyszkowiaka 25, 86 – 032 Niemcz. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 w/w Ustawy. Oferta nr 2 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Burmistrz Miasta Rypina mgr Marek Błaszkiewicz  

zamówienie na:

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta Rypina

zamawiający: Burmistrz Miasta Rypina
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 euro
termin składania ofert: 28 marca 2007  09:30
wynik postępowania: Rypin, 28.03.2007 rok ZP. 341 – 4 – 4/07 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. Nr 164 poz. 1163 z 14 września 2006 roku z późn. zm.) ogłaszam,że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta Rypina” za najkorzystniejszą ofertę została uznana i wybrana oferta nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87 – 600 Lipno. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 w/w Ustawy. Oferta nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Burmistrz Miasta Rypina mgr Marek Błaszkiewicz  

Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)